Obsah rubriky

Tu nájdete zoznam autoriek, autorov a ich článkov, ktoré si môžete prečítať v rubrike Články a štúdie. ...

Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

Už vyše 25 rokov pracujeme na rodovom scitlivovaní našej spoločnosti - vydávame knižky, spravujeme a aktualizujeme webové stránky, venujeme sa rodovo citlivej pedagogike, staráme sa o verejnú knižnicu, poskytujeme konzultácie, organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia, reagujeme na aktuálne dianie v spoločnosti, vypracovávame analýzy, rozvíjame rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľame sa na tvorbe a rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií... a venujeme sa aj mnohým ďalším aktivitám. 2 percentami podporíte našu ďalšiu prácu. Ďakujeme. ...

Ako pandémia ovplyvnila pracovnú pohodu učiteliek a učiteľov
Učiteľské povolanie počas pandémie COVID-19

Učiteľské povolanie je náročné aj z hľadiska pracovnej záťaže. Už pred pandémiou učiteľky a učitelia na Slovensku nemali dostatok priestoru pre osobný život. Zápasia s administratívnou záťažou, chýbajúcou motiváciou žiačok a žiakov či meniacimi sa požiadavkami zriaďovateľa alebo ministerstva. Počas pandémie zaznamenali mnohé učiteľky a učitelia ďalšie zhoršenie pracovných podmienok, zvýšený stres aj vyššiu časovú záťaž. ...

Ako pandémia ovplyvnila duševné zdravie učiteliek a učiteľov
Učiteľské povolanie počas pandémie COVID-19

Učiteľské povolanie je náročné a podľa výskumov môže negatívne ovplyvňovať duševné zdravie tých, čo ho vykonávajú. Pandémia COVID-19 a s ňou súvisiace zatvorenie škôl spôsobili ešte väčší nápor na psychiku učiteliek a učiteľov. Veľká časť vyučujúcich zaznamenala počas pandémie v tejto oblasti zhoršenie a mnohé učiteľky a učitelia by preto uvítali rôzne formy podpory. Čo vieme o duševnom zdraví a potrebách učiteliek a učiteľov (nielen) počas pandémie z domáceho aj zahraničného výskumu? ...

Čo všetko máš na starosti v čase korony?

Pandémia ukazuje, aká dôležitá je práca starostlivosti a ako málo uznania sa jej dostáva. Heslo „zvládneme to" nepriznane stálo predovšetkým na práci lekárok a zdravotných sestier v nemocniciach, pokladníčok v potravinách, upratovačiek, učiteliek, ktoré sa museli zo dňa na deň bez podpory naučiť novej profesii, na práci matiek, ktoré popri práci z domu zabezpečovali okrem chodu domácnosti aj podporu vzdelávania svojich detí. A na práci mnohých ďalších neviditeľných žien. ...

Ako sa mali počas pandémie učiteľky a učitelia
Iná hodina etiky či občianskej náuky

Pandémia COVID-19 negatívne ovplyvnila duševné zdravie a pracovnú pohodu učiteliek a učiteľov. Zároveň zviditeľnila, že na zabezpečovanie psychickej a pracovnej podpory vyučujúcich chýba systémová podpora. ...

Neplatená reprodukčná práca
Iná hodina etiky či občianskej náuky

Značná časť práce, ktorú ľudia vykonávajú, nie je dostatočne viditeľná a oceňovaná. Ide najmä o takzvanú reprodukčnú prácu, ktorá sa týka starostlivosti o deti, rodinu a domácnosť. Prostredníctvom tejto práce sa udržuje a reprodukuje spoločnosť, pracovná sila či kultúra. Bez tejto práce by spoločnosť nemohla fungovať. ...

Emocionálna práca
Iná hodina etiky či občianskej náuky

Súčasťou našich životov je aj tzv. emocionálna práca. Tento pojem zaviedla sociologička Arlie Hochschild, aby ním pomenovala tú časť práce na pracovisku, ktorá sa prejavuje viditeľným prispôsobovaním alebo predstieraním emócií, ako aj potláčaním skutočných emócií (analyzovala prácu letušiek). Emocionálnu prácu však vykonávame aj v bežnom živote, aby sme v druhých ľuďoch vzbudili pocit pohody alebo bezpečia. ...

Prekérna (nedôstojná, neistá) práca
Iná hodina etiky či občianskej náuky

Mnohí ľudia dnes vykonávajú prácu, v ktorej majú zníženú pracovnoprávnu ochranu a nižšie mzdy. Majú síce platenú prácu, ale podmienky, v akých pracujú, sú neisté a nedôstojné. Napríklad majú veľmi nízku mzdu, pracujú nútene na živnosť alebo dohodu, nemajú nárok na dovolenku, náhradu príjmu počas práceneschopnosti alebo za nich zamestnávateľ neodvádza zdravotné a sociálne poistenie. Takáto situácia sa nazýva prekérna (prekarizovaná, nedôstojná, neistá) práca. ...

Jsme na rozcestí v otázce role žen v církvi
Iná hodina náboženstva

Jezuita a filozof Pierre Teilhard de Chardin napsal, že jediným úkolem, za který stojí bojovat, je budování budoucnosti. Chittisterová: „Zamýšlím se nad tím, jak je možné budovat novou budoucnost pro ženy ve světě skrze globální ...

Kamarátky na prázdniny
Úryvok z knihy Jaroslavy Blažkovej Minka a Pyžaminka

Na prázdninové dni ponúkame rovno štyri kamarátky naraz - jednu knižku, jednu spisovateľku a dve knižné hrdinky Minku a Pyžaminku. Dobrodružstvá pre deti a ich dospelých predstaví

Čítame z knihy Nevybavená záležitosť
Letné čítanie z knihy Jany Juráňovej

„Mačka dnes v noci neprišla. Trochu ma to rozrušilo. Nechcem si predstavovať to najhoršie. Trojnohá mačka v nepriateľskom svete. Veľmi dúfam, že sa jej dnes večer len nechcelo prísť, ale pristihnem sa pri tom, ako ma to mrzí. Stala som sa citovo závislou od mačky. Hlavne, že si to viem priznať, poviem si. A stále ju vyzerám. Otvorím okno a dívam sa do tmy. Viem, že by bolo trápne dať na okno misku s jedlom, lebo nechodí kvôli tomu. Ale keď tam tú misku dám, bude vedieť, že som ju čakala. Urobím to, kým pôjdem spať." ...

Viete, že aj v školstve zarábajú muži viac ako ženy?

K základným charakteristikám školstva na Slovensku patria nízky spoločenský status a nízke mzdy. Tieto pretrvávajúce problémy učiteľky a učitelia vnímajú a hodnotia ich veľmi negatívne. Bez povšimnutia však často zostáva skutočnosť, že aj v školstve sa prejavuje rodová nerovnosť v odmeňovaní a priemerné mzdy žien pracujúcich v školstve zaostávajú za priemernými mzdami ich mužských kolegov. ...

Mzdová rodová kalkulačka

Zmocňuje sa vás občas zvedavosť, koľko by ste zarábali keby...? V mzdovej rodovej kalkulačke, ktorú pripravila kampaň

Nechajte sa previesť 20. storočím
Iná hodina dejepisu s Agnešou Kalinovou

Vyučovať históriu tak, ako je opísaná v učebniciach (ak vôbec nejaké sú) a zároveň zaujať a motivovať mladých ľudí v triedach, často nie je jednoduché. Mnoho ráz chýba prepojenie medzi takzvanou „veľkou" históriou vojen, politických praktík a rozhodnutí a „malou" históriou bežných ľudí, ktorí dejiny denne vytvárali. Predstaviť si každodenné životy ľudí počas druhej svetovej vojny, v období Pražskej jari či normalizácie, ako aj prepojiť tieto jednotlivé historické udalosti môže pomôcť knižný rozhovor spisovateľky Jany Juráňovej s novinárkou, redaktorkou, prekladateľkou a filmovou i politickou publicistkou Agnešou Kalinovou s názvom Mojich 7 životov. ...

Čím budem, keď vyrastiem?

Deti zvyknú snívať o tom, čím budú, keď vyrastú. Niektoré zo snov sa splnia, iné zostanú v ríši fantázie. Sú tu však aj také veci, o ktorých sa im ani len nesnívalo, a predsa na nich striehnu. Napríklad taká rodová nerovnosť ...

Ako súvisí rozdiel v hodnotení „ženskej“ a „mužskej“ práce so spoločenským statusom žien a mužov?

Poznáte ten pocit, keď robíte neviditeľnú prácu doma alebo v zamestnaní? Ťažko sa za ňu získava uznanie, nejaké ohodnotenie, často nie je platená. A ťažko sa o nej hovorí, lebo je neviditeľná a môžu vás obviniť z toho, že sa ...

Nízky spoločenský status učiteľského povolania

Nižší spoločenský status žien súvisí s nižším hodnotením práce, ktorá sa považuje za „ženskú", a súvisí aj s nižším hodnotením profesií, ktoré sú považované za „ženské". Na Slovensku patrí školstvo k odvetviam, ...

Ako vysvetlíme, že zdravotná sestra zarába menej ako policajt? A koľko zarába učiteľka?

Kampaň Keď vyrastiem zisťuje, ako možno vysvetliť, že zdravotná sestra zarába menej ako policajt. My môžeme v otázkach pokračovať a spýtať sa, koľko zarába učiteľka v porovnaní ...

Smú zamestnávatelia platiť ženám menej ako mužom?

Učiteľka, novinárka, predavačka, manažérka, účtovníčka, riaditeľka... Čo majú tieto profesie spoločné? Napríklad to, že ženy, ktoré ich vykonávajú, dostávajú za svoju prácu nižšiu odmenu ako ich mužskí kolegovia. ...

20 rokov s tvorbou Ireny Brežnej
Iná hodina literatúry

Posledné hodiny literatúry pred prázdninami môžete stráviť aj s tvorbou spisovateľky a publicistky Ireny Brežnej. Prvá kniha tejto po nemecky píšucej spisovateľky slovenského pôvodu vyšla na slovenskom knižnom trhu presne pred dvadsiatimi rokmi. ...

Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk

Bulletin prináša informácie o novinkách na webovej stránke ruzovyamodrysvet.sk, ktorá je zameraná na rodovo citlivú pedagogiku a na rodovú rovnosť vo výchove a vzdelávaní. Rodovo citlivá pedagogika sa snaží predchádzať diskriminácii ...

Deň učiteliek a učiteľov

Dátum 28. marec už roky nie je na Slovensku len Dňom učiteľov, ale predovšetkým Dňom učiteliek. V roku 2009 tvorili ženy 78,9 percenta zo všetkých zamestnaných v školstve na Slovensku, čo potvrdzuje feminizáciu tohto povolania. Feminizácia znamená v spoločnosti, ktorá hodnotí ženskú prácu nižšie ako mužskú, zároveň znižovanie spoločenského statusu učiteľského povolania. ...

Deň učiteliek v knižnici ASPEKTU

O rodovej problematike v školstve z hľadiska rozdielov v profesionálnej orientácii, horizontálnej a vertikálnej nerovnosti zastúpenia mužov a žien v školstve, či z hľadiska rozdielov v odmeňovaní informuje napríklad aspektovská publikácia Rodový pohľad na školstvo autoriek Jany Cvikovej a Jarmily Filadelfiovej. Publikácia Učiteľské povolanie predstaví výsledky analýzy rozhovorov s učiteľkami a učiteľmi. ...

Letné čítanie Na slepačích krídlach

Skončil sa školský rok a vy si môžete konečne sadnúť do tieňa s dobrou knihou? Prinášame výber toho najlepšieho z Knižnej edície ASPEKT. Ochutnajte Letné čítanie ASPEKTU. ...

Letné čítanie s Ilonou Országhovou

ASPEKT prináša príjemné čítanie na letné dni a noci. Prečítajte si úryvok z románu Jany Juráňovej Žila som s Hviezdoslavom. „Ktovie, prečo jej nedali hrať tú dobrú, nežnú, pokornú a milú. Vybrali ju do úlohy papuľnatej ...

Kam sa podeli revolucionárky?
Iná hodina dejepisu (Alexandra Ostertágová)

„Ak ste ráno odišli na politickú brigádu a vrátili ste sa fakt hladní, prišli ste a jéééj! Prekvapenie! Na stole bolo pekne prestreté – polievka, fazuľa, mäso a zelenina.“ ...

Čítajte poéziu inak. Nazrite do knihy Potopené duše
Iná hodina literatúry

„Táto čítanka prináša básne, od ktorých vzniku uplynulo sedemdesiat až sto rokov. Mnohé ostali len v rukopisoch a sprístupňujú sa po prvý raz, mnohé boli roztratené v periodikách a vychádzajú po prvýkrát knižne, mnohé z nich upadli do zabudnutia rovnako ako ich autorky. Má ich publikovanie dnes zmysel? Zverejniť ich považujem za veľmi dôležité, lebo vďaka nim sa odhalia skryté zápletky dejín poézie a literárnej kultúry, a to v zdanlivo čitateľsky dostupnom a preskúmanom umení 20. storočia. Predkladané verše prinášajú rozmanité zážitky z čítania, ako aj podnety pre prehodnocovanie literárnohistorických akcentov. Dopĺňajú našu predstavu o podobách a premenách vtedajšej poézie bez ohľadu na to, do akej miery sa vo svojej dobe viditeľne zapájali do básnických aktivít. Podstatné však je, že básne dostávajú príležitosť, aby ich hodnotu preverila čitateľská verejnosť.“ Píše literárna vedkyňa Andrea Bokníková v editoriáli knihy Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia. ...

Ako predchádzať sexuálnemu obťažovaniu?
Iná hodina občianskej výchovy

V uplynulých týždňoch sa do mediálneho priestoru - predovšetkým v zahraničí, ale sčasti aj na Slovensku - dostala téma sexuálneho násilia. Potvrdilo sa, že známi muži v Hollywoode mohli roky beztrestne obťažovať a zneužívať ženy, pretože všetci naokolo zatvárali oči. O prípadoch sexuálneho násilia sa začalo hovoriť naprieč krajinami, odhalili významných politikov, európskych úradníkov, umelecké ikony... ...

Ako odvrávať Novembru 1989
Iná hodina dejepisu

Blíži sa 17. november a výročie Nežnej revolúcie bude opäť chvíľu dominovať mediálnemu obsahu. Učebnice, knihy, dokumentárne filmy či mediálne príspevky hovoria predovšetkým o „mužoch Novembra" a vytvárajú dojem, že Nežnú revolúciu robila hŕstka revolucionárov. Bolo to však naozaj tak? Ako sa z príbehu vytratili tisíce občianok a občanov, čo pred 28 rokmi podnietili spoločenskú zmenu? Kam sa podeli revolucionárky, ktoré denne vykonávali viditeľnú, ale najmä neviditeľnú prácu, výsledkom ktorej bol prechod k demokratickému politickému režimu? Prečítajte si štúdiu o tom, ako sa rozprávajú príbehy revolúcií a sociálnych hnutí naprieč krajinami a ako sa vytvára dominantný naratív Novembra 1989. ...

Tri guiney Virginie Woolf
Iná hodina literatúry a občianskej výchovy

Prečo dnes čítať esej Tri guiney, ktorú v roku 1938 napísala anglická spisovateľka a zakladateľka modernej prózy Virginia Woolf? Slovenská spisovateľka Jana Juráňová presvedčivo tvrdí, že Tri guiney sú v súčasnosti stále aktuálne a odpovede Woolf na otázku, ako predchádzať vojne, sú nesmierne potrebné. Odborné zamyslenie Juráňovej v kombinácii s úryvkami z knihy Tri guiney môžu slúžiť ako podnet na diskusiu na inú hodinu literatúry, ako aj občianskej výchovy. Veď aj dnes sa treba pýtať, čo má patriarchát spoločné s fašizmom a čo môžeme urobiť, aby sme zabránili vojne. ...

Stanovisko k Vyhláseniu predstaviteľov cirkví k tzv. Istanbulskému dohovoru
Iná hodina náboženstva

Z cirkevných radov zaznievajú hlasy proti Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor, nazvaný podľa miesta, kde bol dohovor podpísaný), ktoré šíria obavy z tzv. rodovej ideológie. Ako nad tým uvažovať, keď vieme, že každá tretia žena na Slovensku zažila od svojich 15 rokov fyzické a/alebo sexuálne násilie? ...

Odvrátená tvár tvorby Mila Urbana
Iná hodina literatúry

Spisovateľka Jana Juráňová o Milovi Urbanovi Milo Urban (1904 - 1982) je uznávaný slovenský autor, jeho tvorivé obdobie vrcholilo v medzivojnových rokoch. Súčasťou literárneho kánonu je dodnes jeho román Živý bič, známy aj z učebníc literatúry, a niektoré novely a poviedky spred druhej svetovej vojny. Patrí k tým autorom slovenskej literatúry, čo spolupracovali s totalitným režimom. ...

Spomienky Hany Gregorovej
Iná hodina dejepisu

Spisovateľka, osvetová pracovníčka a zástankyňa práv žien Hana Gregorová (30. 1. 1885 Martin - 11. 12. 1958 Praha) sa v tridsiatych rokoch 20. storočia kriticky stavala voči šíriacej sa nenávisti v spoločnosti a politike v Československu. ...

Prvá slovenská feministka - Hana Gregorová
Iná hodina literatúry a dejepisu

Hana Gregorová (30. 1. 1885 Martin - 11. 12. 1958 Praha) spisovateľka, zástankyňa práv žien, publicistka, osvetová pracovníčka, ochotnícka herečka, antifašistka a i. ...

Skáčte s nami! Ochutnávka z antifašistickej čítanky
Iná hodina výtvarnej výchovy

Už dlho a rôznymi spôsobmi upozorňujeme na nebezpečné nenávistné tendencie v spoločnosti nielen na Slovensku. Hoci sa do centra verejnej diskusie dostali až po zvolení fašistickej strany do parlamentu v roku 2016, usídľujú sa tu už dlho, prejavujú sa rôzne a sú namierené proti viacerým skupinám obyvateľstva. Nečinne sa tomu nebudeme prizerať ani ďalej, a preto pripravujeme antifašistickú čítanku, ktorej sme dali meno Ružovou na hnedú!!! ...

Františka Plamínková
Učiteľka, ktorá ovplyvnila ústavu

Františka F. Plamínková (5. 2. 1875 Praha – 30. 6. 1942 Praha), učiteľka, politička, novinárka, organizátorka československého a medzinárodného ženského hnutia, antifašistka a i. ...

Gisela Fleischmann
Pod jej vedením sa zachránili tisíce ľudí

Gisela Fleischmann (1892* Bratislava - 18. 10. 1944 Osvienčim), vedúca predstaviteľka ženskej sionistickej organizácie na Slovensku, ústredná postava Pracovnej skupiny - ilegálnej odnože Ústredne Židov. Pod jej vedením sa podarilo zachrániť tisíce ľudí pred istou smrťou. ...

Milada Horáková
Viac než obeť justičnej vraždy

Milada Horáková (25. 12. 1901 Praha – 27. 6. 1950 Praha), politička, právnička, feministka, antifašistka a jedna z najvýznamnejších členiek Ženskej národnej rady, najväčšieho ženského spolku v prvej československej republike. ...

Sexistickým kixom roku 2018 sa stáva...
Iná hodina občianskej výchovy

Počas medzinárodnej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách udelil tím Sexistického kixu dve anticeny za najsexistickejšiu reklamu. Spomedzi 112 nominovaných reklám ich vybrali odborná porota a široká verejnosť. V hlasovaní verejnosti dostala najvyšší počet hlasov reklama na ťažné zariadenia spoločnosti TV Trailer; porota zložená z rodových a reklamných  expertiek a expertov sa zhodla na reklame firmy Klenoty Aurum. Na to, prečo sú tieto reklamy problematické, sa môžeme spoločne pozrieť na hodine občianskej výchovy. ...

Pred 60 rokmi zomrela spisovateľka Hana Gregorová
Iná hodina literatúry

Spisovateľka, osvetová pracovníčka, publicistka a antifašistka Hana Gregorová zomrela 11. decembra 1958 v Prahe. Poznáme ju ako zástankyňu práv žien, ktorá svojimi revolučnými myšlienkami často poburovala svoje okolie i verejnosť. Zasadzovala sa napríklad za právo žien na vzdelanie a vo svojej tvorbe jasne formulovala problémy postavenia žien v spoločnosti. Pre tieto „radikálne feministické myšlienky" si pred ňou spisovateľ Svetozár Hurban Vajanský odpľul so slovami: „Fuj, baba. Femina!" Jej život a dielo si pri tejto príležitosti môžeme pripomenúť na inej hodine literatúry. ...

O herečke, ktorá stratila svoju vlasť
Iná hodina dejepisu

V deväťdesiatych rokoch 20. storočia poznačila polostrov Balkán občianska vojna, ktorá viedla k rozpadu Juhoslávie. O problematike vojny a nacionalistických tendenciách v štátoch bývalej Juhoslávie píše chorvátska spisovateľka, novinárka a publicistka Slavenka Drakulić. Prečítajte si jej prózu O herečke, ktorá stratila svoju vlasť, venuje sa v nej rastúcemu nepriateľstvu medzi Chorvátskom a Srbskom a nenávistným prejavom v spoločnosti. ...

Knižky pod všetky stromčeky
Iné vianočné prázdniny

Blížia sa vianočné prázdniny a vy sa nemôžete dočkať, kedy si konečne ukradnete chvíľu pre seba? Chceli by ste sa stať súčasťou nejakého poriadneho príbehu a sedieť pritom doma v kresle? Chceli by ste takýto zážitok dopriať kolegyniam, priateľkám, známym, rodine? Máme pre vás výber tých najlepších knižných darčekov pod každý vianočný stromček. Vyberte a objednajte si knihy pohodlne online a dostanete ich so zľavou 25 %. Aby vás knižky do Vianoc našli, objednávajte do utorka 18. decembra do 12.00 alebo nás navštívte priamo na Mýtnej 38 v Bratislave. ...

16 dní aktivizmu za odstránenie násilia páchaného na ženách
Iná hodina občianskej výchovy

Každá tretia žena na Slovensku zažila fyzické alebo sexuálne násilie. Každá desiata žena bola znásilnená alebo sexuálne napadnutá. Polovica žien na Slovensku zažila sexuálne obťažovanie. Zo žien, ktoré mali niekedy partnera, zažila ...

Ako sa robila nežná revolúcia?
Iná hodina dejepisu

O nežnej revolúcii sa hovorí ako o historickej udalosti, ktorú „robila" hŕstka mužov v Prahe a Bratislave. Kde sa však stratili aktérky revolúcie? Kam sa podela verejnosť? Na inej hodine dejepisu sa môžete vrátiť k tridsiatemu ...

Spisovateľka Jana Juráňová o moci, solidarite, starnutí a literatúre
Iná hodina literatúry

Čo si spoluzakladateľka ASPEKTU, spisovateľka a prekladateľka Jana Juráňová myslí o mýte, že feministky sa snažia o emancipáciu spoločnosti, pretože sú frustrované a nahnevané? „Síce to tak nie je, ale aj keby to tak bolo, tak čo? Sú predsa skupiny obyvateľstva, ktoré majú dôvod byť frustrované, napríklad chudobní ľudia, a najmä chudobné ženy. Aj keď títo ľudia sú často bez hlasu. Čo je na tom, že niekto je nahnevaný na vlastnú situáciu a chce ju zmeniť?“ ...

Za spoločnosť bez homofóbie a transfóbie
Iná hodina náuky o spoločnosti

Cieľom tohtoročného Medzinárodného dňa boja proti homofóbii a transfóbii je konať proti homofóbii a

Podporujeme učiteľský štrajk

Podporujeme dobré vzdelanie, a preto podporujeme aj učiteľský štrajk. O problémoch v školstve hovorili učiteľky a učitelia aj v rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk, na prečítanie ponúkame zhrnutie výsledkov kvalitatívneho výskumu: ...

Ukážka z knihy Mojich 7 životov
Knižný rozhovor Agneše Kalinovej s Janou Juráňovou

„Potom neskôr som sa s traumou z holokaustu vysporiadala vedome, tak, že som si povedala, že nezabudnem, ale že sa tomu nepodriadim. Že to nemôže byť moja životná náplň, že tu nemôžem žiť len tvárou obrátenou k holokaustu, k tým mŕtvym. Že nemôžem žiť len z nenávisti zato, že sa to stalo. A že to nesmie byť a ani nie je môj kľúč na určovanie ´ľudských rastlín´. Človek sa tomu vždy celkom neubráni, ale nechcela som žiť podmienená výlučne holokaustom a židovskou otázkou." ...

Ohlasy na knihu Mojich 7 životov
Iná hodina dejepisu

Prvé výtlačky knižného rozhovoru Agneše Kalinovej s Janou Juráňovou zmizli zo stola na verejnej prezentácii knihy rekordnou rýchlosťou, ďalšie kusy si intenzívne hľadajú svoje čitateľky a čitateľov. K nám zatiaľ z rôznych strán prichádzajú prvé reakcie, ktoré si môžete prečítať TU. Reakcie čitateliek, čitateľov a médií môžete využiť v diskusii o témach, ktoré otvára kniha Mojich 7 životov. Na vaše ohlasy, ako aj ohlasy študentiek a študentov čakáme na webovej stránke ruzovyamodrysvet.sk alebo fejsbúkovej stránke ASPEKTU. ...

Zažite (znova) prezentáciu knihy Mojich 7 životov
Iná hodina dejepisu

Hodinu dejepisu si môžete oživiť aj tak, že si so žiačkami a žiakmi pozriete prezentáciu knižného rozhovoru Agneše Kalinovej s Janou Juráňovou. Kniha Mojich 7 životov spája „veľké" a „malé" dejiny, prostredníctvom ľudských osudov ukazuje súvislosti rôznych udalostí, ako boli druhá svetová vojna, holokaust, vláda komunistickej strany v Československu, Pražská jar, okupácia Československa v roku 1968 alebo demokratizácia krajiny po roku 1989. ...

Fotky z prezentácie knihy Mojich 7 životov
Iná hodina dejepisu

Knižku Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou sme prezentovali 28. marca 2012 v Zichyho paláci v Bratislave. Hudobná sála praskala vo švíkoch, keď hostky a hostí privítali Jana Cviková a moderátor večera Martin Bútora. Na jeho otázky odpovedali autorky knihy Agneša Kalinová a Jana Juráňová.  ...

Stručný životopis Agneše Kalinovej

Agneša Kalinová (rodená Farkašová) sa narodila 15. júla 1924 v Košiciach, vyrástla v Prešove. Štúdium na gymnáziu ukončila nedobrovoľne šiestym ročníkom, keď ju pre „neárijský" pôvod postihol zákaz štúdia na stredných a vysokých školách. Na jar 1942 ušla pred deportáciami do Maďarska. ...

Stručný životopis Terézie Vansovej

Terézia Vansová, rod. Medvecká (1857 Zvolenská Slatina - 1942 Banská Bystrica) spisovateľka, redaktorka, prekladateľka, zástankyňa práv žien, spolková a osvetová pracovníčka. ...

Zásteru? Radšej knihu!
Iná hodina literatúry a dejepisu

Vzdelávanie žien je posilnením ich postavenia, tvrdí tohtoročná téma Mesiaca histórie žien. Vedeli to aj tri osobnosti, ktoré nachádzame pri hľadaní „ženskej genealógie v oblasti feministického myslenia a praxe na Slovensku" (Cviková, 2011) - Hana Gregorová, Terézia Vansová a Elena Maróthy-Šoltésová. ...

Načo je dejinám literatúry kategória rodu?
Jana Cviková

Vznik nových modelov a verzií literárnej historiografie umožnilo zistenie, že „neutralita" písania dejín (nielen) literatúry je často poznačená rodovou predpojatosťou. ...

Aké boli stretnutia so spisovateľkou Irenou Brežnou?

Zaujímavé obohatenie vyučovania. Takto najčastejšie hodnotili študentky, študenti a pedagogičky stretnutia so spisovateľkou Irenou Brežnou, ktorá v októbri 2011 navštívila desať škôl v šiestich mestách Slovenska. Na diskusiách sa zúčastnilo spolu viac ako 430 ľudí. Prečítajte si reakcie na čítania z románu Na slepačích krídlach (ASPEKT 2007, 2010) a na diskusie s autorkou. ...

Marec v knižnici ASPEKTU
Iná hodina literatúry a dejepisu

Tento rok vás marcom - Mesiacom histórie žien a Mesiacom knihy prevedú tri osobnosti, ktoré nachádzame pri hľadaní „ženskej genealógie v oblasti feministického myslenia a praxe na Slovensku" (Cviková, 2011) - Hana Gregorová, Terézia Vansová a Elena Maróthy-Šoltésová. Predstavia pritom knihy z rôznych oblastí, ktoré nájdete v knižnici ASPEKTU. Aj vy môžete využiť Mesiac knihy a histórie žien na návštevu našej knižnice a začítať sa do jedinenčných kníh, ktoré poodhalia kdečo (nielen) z histórie žien. ...

Buchty dám do batôžka, nasadnem na kravku a fičím...
Recenzia Lenky Krištofovej na knihu Zusky Kepplovej Buchty švabachom

Postavy z poviedkovej knihy Buchty švabachom študujú, pracujú, milujú, smútia a občas po minutí štipendia chvíľu aj hladujú. Niekedy snívajú o buchtách, inokedy o pravej láske, dôstojnej práci, vášnivom sexe alebo o tom, aby svet aspoň na moment dával perfektný zmysel a doktorandský projekt konečne vyzeral súvislejšie. ...

Ako vychovávame naše deti, alebo rodovosť a rodičovstvo
Lenka Sokolová

Rodičovstvo ako výzva? Pohľad spoločnosti na rodičovstvo a výchovu detí sa v priebehu histórie mení. Nie je jednoduché nájsť odpoveď na otázku, ktorá historická epocha či ktorá kultúra bola či je rodičovstvu ...

Ako žiačky a žiaci vnímajú kultúrnu rozmanitosť?
O publikácii Kultúrna rozmanitosť a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku (red.)

Slovensko nikdy nebolo etnicky homogénnou krajinou. Migrácia dlhodobo ovplyvňuje etnické zloženie obyvateľstva a môžeme predpokladať, že sa bude zvyšovať podiel obyvateľstva z iných krajín sveta. V situácii, keď sa mladí ľudia čoraz častejšie stretávajú s kultúrnou odlišnosťou, je diskusia o vzdelávaní, ktoré má znižovať predsudky a stereotypy voči menšinám, čoraz aktuálnejšia. Tieto trendy by mal prostredníctvom multikultúrnej výchovy zohľadňovať aj náš vzdelávací systém tak, ako je to definované v Štátnom vzdelávacom programe. ...

ASPEKT

Mimovládna organizácia, už od roku 1993 sa venuje najmä publikačnej a vzdelávacej činnosti. Vedúca partnerka projektu ruzovyamodrysvet.sk, ktorého webový portál zameraný na rodovo citlivú pedagogiku spravuje. ...

Moje 20. storočie s Agnešou Kalinovou
Jana Juráňová o príprave knihy Mojich 7 životov

„V lete 2011 som s Agnešou Kalinovou v jej mníchovskom byte strávila dva razy niekoľko dní. Nahrali sme štyridsaťštyri hodín materiálu. Pri príprave na rozhovor, kladení otázok i hľadaní metódy, ako pracovať s prepísaným textom tak, aby z neho nevyprchala jedinečnosť rozprávačky, mi veľmi pomohli práce feministických výskumníčok z oblasti teórie prípravy a spracovania orálnej histórie. ...

Autorka bez koncovky
Jana Juráňová píše o Pavle Cebocli

Pavla Cebocli je autorkou jedinej vydanej knihy. Autobiografia Spomienky chudobného dievčaťa vyšla v Mladých letách roku 1967 pod názvom Osudná karta. „Jedného dňa nám pošta doručila zväzok husto popísaných stránok, na ktorých osemdesiatročná starenka zaznamenala spomienky na dni svojho detstva a mladosti,“ píše v doslove k vydaniu z Mladých liet redaktorka Lýdia Kyseľová. ...

Násilie? NIE!
Iná hodina náuky o spoločnosti

Násilie páchané na ženách je vážny spoločenský problém. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 15 až 71% žien z rôznych krajín informuje o zážitku fyzického alebo sexuálneho násilia zo strany intímneho partnera. Na Slovensku ...

Čo si robila v Novembri 1989?

Túto otázku kladieme vám. Všetkým "ženám Novembra", ktoré ste TO zažili. Napíšte nám krátko alebo dlho, ako ste prežívali ...

Ďalšie podnety z oblasti rodovo citlivej pedagogiky

Aký je vzťah medzi otcovstvom a predstavami o ideálnej „mužskosti"? Nová stránka mimovládnej feministickej organizácie EsFem, ktorá prináša viaceré materiály a podnety z oblasti rodovo citlivej pedagogiky, ponúka napríklad návrhy na diskusiu o tejto otázke alebo materiál mapujúci rodové stereotypy v učebniciach. ...

Deň rodovej rovnosti v odmeňovaní

Ženy v Európe musia pracovať o niekoľko mesiacov viac, aby zarobili rovnakú mzdu, akú muži zarobia za 12 mesiacov. Upozorňuje na to Deň rodovej rovnosti v odmeňovaní, ktorý si pripomíname 15. apríla. Práve v Deň rodovej rovnosti v odmeňovaní majú ženy na svojom konte takú mzdu, akú mali muži už v posledný deň predchádzajúceho roka. Na Slovensku by ženy museli pracovať na „mužskú" mzdu ešte o mesiac dlhšie. ...

Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

Poukázaním 2 % z dane z príjmu máte aj Vy možnosť prispieť na činnosť feministickej vzdelávacej a publikačnej organizácie ASPEKT. ...

Feministická pedagogika
Rozhovor Jany Cvikovej so zakladateľkami dievčenskej školy v Rakúsku

Ruth Dewime a Dagmar Benedikt založili vo Viedni Školu Virginie Woolf určenú špeciálne dievčatám a formulovali princípy feministickej pedagogiky, na základe ktorej sa rozvíjala rodovo citlivá výchova. Práve feminizmus sa zaslúžil o to, že ženy majú možnosť vzdelávať sa, že patria na univerzity a sú súčasťou verejnej sféry. ...

Histórie žien
Marec je aj Mesiacom histórie žien (red.)

„Každá žena sa zmení, keď pozná, že má dejiny.“ Gerda Lerner ...

Iná hodina angličtiny
O obrazoch žien a mužov v rozprávkach (red.)

Neobyčajné príbehy o hrdinkách a hrdinoch nie sú to jediné, čo často prechádza z rozprávky do rozprávky. V televíznych i knižných príbehoch kolujú aj obrazy o ideálnych ženách a mužoch, o tom, akí by mali byť, čo by mali vedieť, alebo ako by mali vyzerať. Čo hovoria tieto skryté odkazy deťom? Prečítajte si, čo všetko sa skrýva v knihách pre deti, pretože to isté sa môžete pýtať aj pri filmových rozprávkach. ...

Knižky, ktoré poznáte, vo finále literárnej súťaže Anasoft litera
Tip pre hodinu literatúry (red.)

Dve z troch pôvodných prozaických kníh, ktoré vyšli minulý rok v ASPEKTE, boli vo finále literárnej ceny Anasoft litera 2009. Bodkovaná „parabiografická próza" Jany Juráňovej Žila som s Hviezdoslavom a poetická autobiografia Jany Bodnárovej Takmer neviditeľná sa dostali medzi desať titulov, z ktorých porota v druhom kole vyberala víťaznú knihu. Prestížnu literárnu cenu Anasoft litera 2009 získala autobiograficky ladená próza Alty Vášovej Ostrovy nepamäti. ...

Ako vnímajú kultúrnu rozmanitosť na základných školách?
O publikácii Kultúrna rozmanitosť a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku

Slovensko nikdy nebolo etnicky homogénnou krajinou. Migrácia dlhodobo ovplyvňuje etnické zloženie obyvateľstva a môžeme predpokladať, že aj u náš sa bude zvyšovať podiel obyvateľstva z iných krajín sveta. ...

Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

Už 21 rokov pracujeme na rodovom scitlivovaní našej spoločnosti - vydávame knižky, spravujeme a aktualizujeme webové stránky, staráme sa o verejnú knižnicu, poskytujeme konzultácie, organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia, reagujeme na aktuálne dianie v spoločnosti, vypracovávame analýzy, rozvíjame rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľame sa na tvorbe a rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií... a venujeme sa aj mnohým ďalším aktivitám. 2 percentami podporíte našu ďalšiu prácu. ...

Uletený čitateľský denník o slepačích krídlach

Sú čitateľské denníky v móde? A môžu byť vôbec zaujímavé a pútavé? Iný pohľad na čitateľské denníky ponúka komiksový čitateľský denník výtvarníčky ...

Ako hovoriť o migrácii?
Iná hodina občianskej výchovy

Migrácia je aktuálna téma, o ktorej sa v súčasnosti veľa diskutuje. Zároveň sa v médiách, politických diskusiách či na sociálnych sieťach objavuje o migrantkách a migrantoch veľa mýtov a predsudkov voči nim. K otvorenej a tolerantnej demokratickej spoločnosti môžeme prispieť aj tak, že budeme o týchto mýtoch a predsudkoch hovoriť na vyučovacích hodinách. ...

Konať proti násiliu na deťoch
Násilie na deťoch zostáva vo veľkej väčšine prípadov skryté (red.)

Formy, rozsah aj dôsledky násilia boli ešte donedávna veľmi málo známe a problematika násilia na deťoch, podobne ako násilia na ženách, bola dlhé obdobie tabuizovaná. Výskumy z posledných desaťročí začínajú odhaľovať jeho skutočné rozmery a dopady. Jasne poukazujú na skutočnosť, že násilie na deťoch je závažný spoločenský problém. ...

Konať proti násiliu na ženách
Násilie páchané na ženách je jedným z najzávažnejších a najčastejších porušovaní ľudských práv žien (red.)

Podľa výskumov Inštitútu pre verejné otázky spomedzi dospelých žien žijúcich v partnerskom vzťahu je v Slovenskej republike vystavených násiliu zo strany partnera až 25 % žien, pričom 11 % zažíva vyhranený násilný vzťah. Najčastejšie sa násilie objavuje v manželskom vzťahu, v ktorom sú až v 85 % prípadov prítomné deti (Násilie páchané na ženách ako problém verejnej mienky, IVO 2005). ...

Knižky, ktoré poznáte, vo finále literárnej súťaže Anasoft litera
Tip pre hodinu literatúry (red.)

Dve z troch pôvodných prozaických kníh, ktoré vyšli minulý rok v ASPEKTE, boli vo finále literárnej ceny Anasoft litera 2009. Bodkovaná

Čo môžeme urobiť v škole?

Nestačí konštatovať, že na trhu práce existuje nespravodlivosť. Môžeme sa jedným dychom pýtať, čo ju spôsobuje, ale aj to, čo sa dá robiť. Kampaň Keď vyrastiem navrhuje, čo môžeme pre rodovú spravodlivosť (nielen) na trhu práce robiť v škole ako pedagógovia a pedagogičky. ...

Musíme kluky vychovávat jako kluky?
A holky jako holky? Uvažuje Martin Fafejta

Model výchovy, který by dopředu počítal s tím, že dítě nebude heterosexuální nebo se plně neztotožní s tou pohlavní rolí, která mu náleží podle jeho genitálií, neexistuje - ani v praxi, ani v teorii. Běžné výchovné příručky a poučky nepočítají s tím, že by dítě nebylo "normální". Jiné než heterosexuální projevy dítěte jsou vnímány jako patologické a označovány jako porucha genderové identity ...

Načo je nám MDŽ?
História jedného sviatku (red.)

Medzinárodný deň žien máme ešte v pamäti ako deň, keď sa okrem symbolických darčekov rozdávali veľké reči o úlohe ženy v socialistickej spoločnosti, odbory prispeli kuchynskými utierkami a karafiáty boli povinné. MDŽ má však oveľa dlhšiu a hlbšiu históriu než, ako to naznačujú tieto povinné oslavy. Medzinárodný deň žien vznikol v prvom rade ako deň pripomínajúci dlhú a zložitú históriu úsilia o dosiahnutie rovnoprávnosti, volebného práva, práva na vzdelanie, rovnosti v odmeňovaní a ľudských práv žien. ...

Nerovnosť žien a mužov na trhu práce
Videopohľad na projekt neziskovej organizácie Gender Studies (red.)

Ženy v Českej republike zarábajú o 25 percent menej než muži, na Slovensku je tento rozdiel o dve percentá väčší. K príčinám príjmových nerovností patrí aj horizontálna a vertikálna segregácia povolaní. ...

Ňjúvinky z EQ-Train

Jednou z aktivít medzinárodného projektu EQ-Train: Equality Training for Trainers sú Ňjúvinky z EQ-Train. ...

O čom svedčí vysvedčenie
Poznámka Jany Cvikovej o prelomoch školského roka

Koniec júna prináša záver školského roka, počas ktorého život našich detí významne spoluutvárala škola. Škola, ktorá v našej krajine obvykle stavia na svojej inštitucionálnej autorite. Len máloktorá škola vie, že sa môže uchádzať o autoritu, zaslúženú rešpektom voči svojim protagonistom. ...

Spisovateľka Hana Gregorová u vás doma
Iná hodina dejepisu

Pripravte sa na Modrý salón a čítajte Hanu Gregorovú. Vybrali sme pre vás ukážku z čítanky Hana Gregorová - Slovenka pri knihe (ASPEKT 2007), v ktorej nájdete rôzne texty tejto spisovateľky, zástankyne práv žien, publicistky, osvetovej pracovníčky a ochotníckej herečky. Ako píšu editorky knižky Jana Cviková a Jana Juráňová: „Hana Gregorová komunikovala so svojimi súčasníčkami i so ženami z minulosti. Osudy a prácu výnimočných žien priblížila najmä v knihe Slovenka pri krbe a knihe a vôbec robila to, čo sa nezvykne robiť celkom samozrejme vyzdvihovala prácu autoriek i ´matiek´ s uznanlivým obdivom, i keď nie nekritickým." ...

O Mesiaci kníh a histórií žien

V marci máme 31 dní na to, aby sme si pripomenuli, čo všetko ženy dosiahli a čo by ešte dosiahnuť chceli a/alebo mohli. Oslávili sme Medzinárodný deň žien a pripomíname si históriu žitú a tvorenú ženami. ...

Práva žien
Iná hodina občianskej výchovy

  Koncom minulého roku uplynulo 30 rokov od prijatia Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW - Convention on the Elimination ...

O rodine, ľudských právach a jazyku

O nadchádzajúcom referende možno uvažovať v rôznych súvislostiach. Na hodinách dejepisu možno hovoriť o tom, v akých historických obdobiach sa najintenzívnejšie vytváral obraz nepriateľa spoločnosti alebo ako sa obraz rodiny v dejinách menil. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sa dá napríklad rozprávať o jazyku, ktorý sa v debatách o referende používa - aké metafory sa vyskytujú, ako sa zamieňajú argumenty s názormi a ako správne argumentovať, akú úlohu v ľudskej reči a politických prejavoch zohrávajú emócie... Vhodným priestorom pre diskusiu je aj občianska výchova, na ktorej možno otvoriť témy ako ľudské práva, legálnosť a legitimita, demokracia, ľudská identita, ľudská sexualita, rôzne formy rodiny... ...

Problém, o ktorom sa mlčí
Článok Evy Sopkovej

Aj v rodinách na Slovensku, podobne ako vo väčšine krajín sveta, dochádza k násiliu. Najčastejšie je jeho obeťou žena a útočníkom jej manžel alebo bývalý manžel. Mieru výskytu násilia na Slovensku môžeme len odhadovať, keďže na rozdiel od zahraničia u nás doteraz neexistujú žiadne výskumy ani monitorovanie v tejto oblasti. ...

Rodová citlivosť ako nástroj prekonávania rodovej nerovnosti (nielen) v škole

Hlavným cieľom projektu Rodová citlivosť ako nástroj prekonávania rodových stereotypov a rodovej nerovnosti (nielen) v škole, ktorý sa začal v novembri 2009 a trvá do marca 2010, je zvyšovanie rodovej citlivosti v spoločnosti ...

Rodová citlivosť slovenskému školstvu chýba
Kapitola z Tieňovej správy k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (red.)

Jeden z východiskových dokumentov, ktoré v súčasnosti upravujú formálnu výchovu na Slovensku (Milénium – koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 – 20 rokov), píše o potrebe vytvorenia rovnakých podmienok vo vzdelávaní pre deti bez rozdielu rasy, náboženstva a jazyka. Nezmieňuje sa však o rozdiele pohlavia, uvádza Monika Bosá, autorka tej kapitoly Tieňovej správy k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorá sa zameriava na oblasť školstva. ...

Rodová nerovnosť a segregácia povolaní
Evalvačná štúdia ex-ante (red.)

Analýzy z ostatných rokov ukazujú, že v Slovenskej republike existujú medzi mužmi a ženami viaceré sociálne rozdiely. Súčasťou sociálnych nerovností medzi ženami a mužmi je okrem iného aj výrazná príjmová nerovnosť. Podľa najnovších údajov Štatistického úradu SR publikovaných 31. mája 2007 sa rozdiely vo výške platov mužov a žien na Slovensku za posledných desať rokov opäť zväčšili. ...

Rodová rovnosť
Materiál Jany Cvikovej, Janky Debrecéniovej a Ľubice Kobovej z projektu Právo cez zážitky

Keď uvažujeme o ľuďoch ako o ženách a mužoch, zvykneme paradoxne namiesto podobnosti, ktorá ich ako ľudí zbližuje, zdôrazňovať rozdielnosť, ktorá ich ako ľudské bytosti ženského a mužského pohlavia odlišuje. Stačí, ak si pripomenieme bežne zaužívané označenie opačné pohlavie. ...

Rodová (ne)rovnosť na trhu práce: prehľad globálnych trendov a vývoja
Medzinárodná štúdia

Priemerný rozdiel medzi mzdami žien a mužov v 20 vybraných krajinách sveta je 22,4 percenta. Platovú nerovnosť prehlbuje vek a paradoxne aj vyššie dosiahnuté vzdelanie žien a mužov. Vyplýva to zo štúdie „Rodová (ne)rovnosť na trhu práce: prehľad globálnych trendov a vývoja", ktorú dala vypracovať Medzinárodná konfederácia odborových zväzov (ITUC). ...

Rody
Hana Smitková o kurze Rod v poradenstve, psychoterapii a iných pomáhajúcich situáciách na FFUK

Pred pár rokmi sa mi podarilo do prednášok, limitovaných dĺžkou semestra, presadiť jednu, zameranú na súvislosti medzi rodom a poradenskou psychológiou. Pre študentky a študentov je momentálne poradenská psychológia špecializáciou, ktorá je jednou z najzaujímavejších - hlavne vo vyšších ročníkoch, keď sa venujeme aj praktických veciam. ...

Ruzovyamodrysvet.sk na Bibliotéke 2007
Knihy a vzdelávanie - téma Bibliotéky 2007 (red.)

Knihy a vzdelávanie - aj to bola Bibliotéka 2007, na ktorej sme sa stretli s mnohými čitateľkami a čitateľmi kníh Aspektu, ako aj s mnohými učiteľkami a učiteľmi z rôznych častí Slovenska. ...

Súčasné slovenské autorky na hodine literatúry
Inšpirácia pre inú hodinu literatúry (red.)

Diela mnohých súčasných slovenských spisovateliek v školských učebniciach nenájdeme. Preto je možné predstaviť ich na hodinách literatúry prostredníctvom úryvkov z kníh, najnovších úspechov spisovateliek alebo návštev literárnych podujatí. ...

To najdrahšie, čo máme?
Článok Jany Cvikovej o sexuálnom zneužívaní detí

Spomínam si na írečitú príhodu z návštevy slovenského vidieka. Spolu s manželom, tehotným bruchom a psom sme prechádzali podhorskou dedinkou, keď tu pred krčmou miestny obyvateľ tak po chlapsky privolá môjmu mužovi, ukazujúc na uťahanú kobylu: "Nože, nevymeníš za babu?" Dobrý obchod, no nie? Dve pracovné sily naraz, baba aj s faganom. ...

Jesenná súťaž
Vyhrajte knižku Ireny Brežnej a stretnutie s autorkou

Na začiatok školského roka sme pre vás pripravili špeciálnu jesennú súťaž. Vyhrať môžete skvelé knižky Ireny Brežnej a voľný vstup do Modrého salóna SND - na diskusiu s autorkou spojenú s čítaním ukážok z jej tvorby, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 15. októbra o 19.30 v novej budove SND na Pribinovej 7 v Bratislave. ...

Záverečná správa projektu ruzovyamodrysvet.sk
Resumé projektu o rodovo citlivej pedagogike

Projekt ruzovyamodrysvet.sk priniesol veľa výstupov, na ktoré sa dá nadviazať ďalšou prácou v oblasti hľadania nástrojov rodovej senzibilizácie spoločnosti, osobitne v oblasti rodovo citlivej pedagogiky. Výsledky a dobrá prax projektu sú prístupné na webovej stránke projektu, ktorá ostane naďalej k dispozícii všetkým záujemcom, a má potenciál sa rozvíjať. ...

7 statočných
Texty na každý deň

Či už ste rodovo IN alebo OUT, čítajte statočne TU alebo AJ! Počas sociálnej kampane "Je len práca, ktorú treba urobiť", prinášalo 7 statočných každý deň niečo nové, 7+ textov na 7 dní.  Ak ste si všetky nestihli prečítať, aj teraz sa môžete za 7 horami a 7 dolami konečne dozvedieť i to, čo je to tá rodová citlivosť. ...

Podporujeme Bábkové divadlo na Rázcestí

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici, s ktorým dlhodobo spolupracujeme, získalo grantovú dotáciu od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na projekt STOP EXTRÉMIZMU! Projekt mal priniesť divadelné predstavenie List čiernemu synovi na stredné školy. V septembri 2015 však predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marian Kotleba zmluvu na tento projekt nepodpísal a bez uvedenia dôvodu znemožnil jeho realizáciu. ...

Krajšie Vianoce pre malé objaviteľky a objaviteľov

Objavte svet plný otázok s aspektovskými hrdinkami, ktoré nájdete v knižkách pre všetky deti a ich dospelých. ...

Existuje správny darček pre dievča a chlapca?

Na vianočné prekvapenia sa najviac zvyknú tešiť deti a ich dospelým zostáva dôležitá úloha, vybrať im ten správny dar. Keď hľadáte darček pre dievča, cestičky bežného obchodu vás zavedú do ružového sveta plného bábik, líčidiel a domácich spotrebičov. Už malé dievčatá sa podľa zaužívaných rodových noriem musia pripravovať na rolu matky, ženy v domácnosti, samozrejme, vždy upravenej a nalíčenej. Pritom oddelenie určené pre chlapcov je plné bádateľských prístrojov, autíčok, náradia a zbraní. O tom, že hračky nie sú vždy nevinné, sa dočítate v publikácii Ružový a modrý svet v kapitole Nerodíme sa ako ženy a muži, kde môžete hľadať aj odpoveď na otázku, či existujú „správne" hračky pre dievčatá a chlapcov. ...

Vianoce s Minkou a Pyžaminkou

O Jaroslave Blažkovej (1933) sa zvykne hovoriť aj na hodinách literatúry. Na začiatku 60. rokov minulého storočia sa vďaka novele Nylonový mesiac a mnohým krásnym knihám pred deti stala jednou z najznámejších slovenských spisovateliek. Spolu so svojou rodinou emigrovala do Kanady, kde sa ako autorka odmlčala a mlčali o nej aj učebnice. Na Slovensko sa po roku 1989 zasa vracia knihami pre dospelých, deti aj mládež. K Ohňostroju pre deduška či Rozprávkam z červenej ponožky, ktoré čítajú deti v mnohých jazykoch už viac ako polstoročie, pribudla v ďalekej Kanade knižka Minka a Pyžaminka o dvoch zvedavých dievčatách. ...

Novodobé Vianoce

Aj učiteľky, učitelia a rodičia idú s dobou a čítajú elektronické knižky. Aspekťáčky tiež idú s dobou a vydávajú elektronické knižky. Na Vianoce teda môžete seba a svojich blízkych potešiť knihami v nepapierovej forme, ktoré nájdete na webovej stránke www.aspekt.sk ...

Krajšie sviatky pre veľkých

Darujte si na Vianoce chvíľu oddychu a zásobte sa aspektovskými knižkami, ktoré vám spríjemnia sviatočné aj bežné dni a večery. Vybrali sme pre vás zopár knižných tipov. ...

Orodovnice pod stromčekom

„Vymieňali si len informácie typu: cestujem domov, mama ochorela, idem ju pozrieť, hľadám dobrú anglickú školu pre deti, mohli by sme urobiť spoločnú akciu k Vianociam pre bezdomovcov, pre siroty, hocičo. Všetky veľmi dobre vedeli, kde sú hranice ich intimity, práve preto tak dobre vychádzali." ...

O práci na webstránke ruzovyamodrysvet.sk

Viete, že aj v školstve zarábajú muži viac ako ženy? Zmocňuje sa vás občas zvedavosť, koľko by ste zarábali keby...? Ako súvisí rozdiel v hodnotení „ženskej" a „mužskej" práce so spoločenským statusom žien a mužov? Čítajte o platenej a neplatenej práci na webovej stránke ruzovyamodrysvet.sk, ktorá sa venuje rodovo kompetentnej pedagogike. ...

Nevedela ustúpiť. O živote a práci Františky F. Plamínkovej
Iná hodina dejepisu (Eva Gatialová)

Začiatok kariéry: „Učiteľka-žena-človek"Františka Plamínková sa narodila 5. februára 1875 v Prahe. Vyštudovala v pražskom Ústave pro vzdělání učitelek. Ako pedagogička pôsobila v Tábore, neskôr v Soběslave ...

Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

Aj v roku 2016 budeme prevádzkovať feministickú knižnicu, informovať o aktuálnom dianí v oblasti feminizmov a rodovej rovnosti, vydávať knihy, organizovať podujatia a zaoberať sa rodovo citlivou pedagogikou. Aj vďaka vašim 2%. Ďakujeme! ...

Jana Juráňová na knižnom veľtrhu v Budapešti

Jana Juráňová predstaví preklady svojich kníh do maďarčiny na knižnom veľtrhu v Budapešti: v piatok 22. apríla knižku pre deti Ježibaby z Novej baby (Bozsimesék Újbanyavárról) v preklade Lilly Bolemant a v sobotu 23. apríla prózu Nevybavená záležitosť (Rendezetlen ügy), ktorú preložila Erika Váliy Horváth. ...

Vianoce ako z knižky

V knihách ASPEKTU nájdete kadečo: spomienky, príbehy, sny, túžby, rodinu, kamarátky, dobré jedlo i sviatky. Prečítajte si vybrané knižné kúsky o Vianociach, Silvestri aj Novom roku. ...

Súťaž s Knižnou edíciou ASPEKT

Viete, v ktorom roku vyšla prvá kniha Knižnej edície ASPEKT? Napíšte nám a vyhrajte vlastnoručne podpísané knihy Jany Juráňovej a Jany Cvikovej. AKO? Prezrite si Knižnú edíciu ASPEKT a zistite, kedy vyšla naša prvá kniha. Do štvrtka 15. decembra pošlite odpoveď na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk. ...

Aspektovské knihy so zľavou

Ak ešte nemáte najnovšie či staršie aspektovské tituly a chcete to napraviť, VŠETKY naše knihy si priamo u nás kúpite so zľavou 25%. Vybrať si môžete do 20. decembra: ...

Ako zastaviť násilie voči ženám a dievčatám?
Iná hodina občianskej výchovy

Prevencia. Ochrana. Stíhanie. Jednotný prístup. To sú štyri piliere, na ktorých stavia Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy ako Istanbulský dohovor. ...

Ženy zažívajú násilie. Verejnosť im stále neverí
Iná hodina občianskej výchovy

Na Slovensku si 67% ľudí myslí, že domáce násilie páchané na ženách je neprijateľné a vždy by malo byť trestné. Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky Eurobarometer, ktorý realizovali v júni 2016 na vzorke 1008 ľudí. Čo si o násilí páchanom na ženách myslia žiačky a žiaci? Spýtajte sa ich na hodine občianskej výchovy a diskutuje o tomto závažnom spoločenskom probléme. ...

Ženy na úteku čelia hrozbám, ktoré zostávajú na okraji záujmu
Iná hodina dejepisu

O tom, čomu sa v médiách a politike hovorí „migračná kríza“, sa dočítate všeličo. Často sa stretneme napríklad s vyjadreniami politikov, ktoré majú znieť ochranársky, a pritom vytvárajú pocit ...

Čo o nás hovorí náš jazyk?
Iná hodina slovenčiny

Prečo je dôležité hovoriť o ženách a mužoch? Ako v slovenčine nezabúdať na ženy? Jazykovedkyňa Lucia Molnár Satinská hovorí o rodovo citlivom používaní jazyka. Kliknite ...

So ženami bez domova
Iná hodina občianskej výchovy

Čo zažívajú ženy bez domova? Ako prišli o strechu nad hlavou a akým problémom čelia? Prečo nestačí hovoriť o ľuďoch bez domova a prečo sú potrebné špecifické služby pre ženy? Dočítate sa v publikácii Zpátky ze dna: zaostreno na ženy, ktorú na základe kvalitatívneho výskumu vydala organizácia Jako doma. Dozviete sa napríklad, že ženy čelia vyššiemu riziku chudoby než muži, ale medzi ľuďmi bez domova tvoria menšinu. Vysvetliť to možno tzv. skrytým bezdomovectvom: ženy ohrozené chudobou svoj odchod na ulicu často odďaľujú napríklad zotrvávaním v násilných a nevyhovujúcich vzťahoch, prespávaním u známych alebo priateľov a nadväzovaním účelových krátkodobých vzťahov. ...

Vianočné Happyendy

„Drahá E., pýtala si sa, ako sa veci u nás vyvíjajú, a ja som si zaumienila, že dosť bolo nárekov, odteraz Ti budem písať len veselo. Môžeš si nás teda predstaviť takto. Žijeme na tej našej ulici v bermudskom trojuholníku. V domci oproti naľavo bývajú Holanďania, on bývalý školník, ona veľká semetrika, diriguje to tam ráznou rukou. Obom ťahá na osemdesiatku, školník má leukémiu. Počúvam naňho veľké sťažnosti. Buď spí, alebo si v suteréne leští topánky do krematória. Už sa nevie dočkať a baba zúri." ...

Autonómia a príkaz: riadenie nezávislosti
Iná hodina etiky

„Hoci sa námezdný vzťah považuje za znak nezávislosti človeka, i tak je vzťahom podriadenia, a autonómia, ktorú má zaručiť práca, udržiava zložitý vzťah s pokračujúcim podriadením, ktoré súčasne potvrdzuje. Keďže nezávislosť pracujúceho aj jeho podrobenie sa námezdnému vzťahu sú motorom spoločenskej výroby, vytvárajú napätie, ktoré sa musí starostlivo riadiť." Prečítajte si ukážku zo štúdie Kathi Weeks Mapovanie pracovnej etiky. Päť antinómií a úloha rasy a rodu, ktorú nájdete v publikácii Feministky hovoria o práci (ASPEKT 2015). ...

Typické dievča? na sviatočnej návšteve

„S Hankou sme na predvianočnej návšteve u mojej tety a strýka. Ich vnuk Maximilián, ktorý je presne o rok starší ako Hanka, je náhodou tiež práve u nich. Na veľkom stole v obývačke je rozťahané množstvo hračiek, medzi nimi aj veľké nákladné auto. Hanka sa naň ihneď vrhne, nadšene sa s ním hrá, je z neho úplne hotová. Keď chce potom Maximilián svoje auto naspäť a Hanka ho, samozrejme, nechce dobrovoľne vydať, utešuje ho dedko: ´Nože nechaj Hanku, nech sa s ním pohrá. Hanka je dievčatko a dievčatká nemajú doma také veci na hranie. Majú len(!)samé bábiky, kočíky a kuchynky.´" ...

Podporujeme učiteľský štrajk

Podporujeme dobré vzdelanie, a preto podporujeme učiteľský štrajk. Zlepšenie postavenia učiteliek a učiteľov predstavuje základný predpoklad zlepšenia kvality nielen ich života, ale aj vzdelania a rodovej rovnosti v školstve i v celej spoločnosti. Čítajte viac v publikáciách Učiteľské povolanie a Rodový pohľad na školstvo. ...

Posledné vianočné objednávky

Dnes, 21. decembra do 17.00 si môžete objednať on-line alebo osobne zakúpiť knižky v ASPEKTE a potešiť svojich blízkych pekným darčekom pod vianočný stromček. ...

Vianočné hovädzie hlavy v akcii

„Švajčiarsko stráca chuť na mäso. Hovädzie hlavy: o 50 % lacnejšie! Veselé Vianoce. Obaja spolu majú 2 nohy, Miloš a Štefánia. Sú vo vojne. V obrázkovom časopise." ...

Pavla rozpráva príbeh o Vianociach

„Bola zima a blížili sa Vianoce. V škole sa piekli oblátky. Veľké dievčatá pomáhali piecť, ja som obstrihávala. Jedna sa mi zlomila, a ja zo strachu, aby to nezbadali, chytro som ju chcela zjesť. Brat vošiel dnu, práve keď som ju mala v ústach, a potrestal ma. Rozplakala som sa, lebo som sa hanbila pred tými veľkými dievčatami." ...

Nový školský rok v knižnici ASPEKTU

V novom školskom roku môžete navštíviť knižnicu ASPEKTU:utorok: 15.00 – 19.00štvrtok: 15.00 – 19.00 ...

Téma referenda ako podnet pre diskusiu

Blížiace sa referendum nie je o ochrane rodiny, ale o snahe obmedzovať ľudské práva. Preto si namiesto hlasovania a podpory nenávisti, ktorá sa naplno prejavila v referendovej kampani, môžeme v sobotu 2. februára čítať a spoločne diskutovať. ...

Teologičky a teológovia o referende

Téma referenda vyvoláva aj otázky o postavení cirkví na Slovensku, vzťahoch rôznych cirkví k svojim veriacim či o význame viery pre život človeka. O týchto a ďalších oblastiach možno hovoriť na hodinách náboženstva, etiky alebo občianskej výchovy. Prečítajte si, ako sa k referendu postavila skupina teológov a teologičiek: ...

Láska je vždy láska

Knižka Láska je láska smeruje k narúšaniu predsudkov plynúcich z nevedomosti, a tým aj k prekonávaniu zbytočných bariér. Kniha zrozumiteľným a fundovaným spôsobom hovorí o tom, kto je lesba, gej či bisexuálka alebo bisexuál a s akými otázkami i problémami sa stretávajú v rôznych spoločenských prostrediach - medzi rovesníkmi, v rodine, v škole. Láska je láska je jedinečnou publikáciou určenou nielen mládeži, ale aj všetkým dospelým, ktorí môžu urobiť veľa pre to, aby sa naša spoločnosť, a teda aj škola, stali bezpečným miestom pre všetkých. Veď všetci ľudia majú právo milovať kohokoľvek, koho si vyberú, a žiť plnohodnotný a uspokojivý život v bezpečí. ...

Po boku muža a národa
Jana Cviková

Prečo čítať Hanu Gregorovú a iné spisovateľky? Ako hovoriť na hodinách literatúry či dejepisu o spisovateľkách, filozofkách, vedkyniach a iných ženách, o ktorých sa bežne z učebníc nedozvieme? Prečítajte si úryvok z článku Jany Cvikovej o hľadaní histórie žien a sebauvedomovacom náboji literatúry. Dozvedieť sa napríklad môžete, čo má spoločné Božena Slančíková Timrava s prvým feministickým kultúrnym časopisom Aspekt. A keď si kliknete na celý článok, zistíte aj to, čo si Elena Maróthy-Šoltésová, Hana Gregorová, Jozef Škultéty či Svetozár Hurban Vajanský mysleli o vzdelávaní žien a ich verejnom pôsobení. ...

Za platkyne DPH a štrajk učiteliek

Štrajkujú len učitelia alebo aj učiteľky? A ako všetkých osloviť, keď sa v zborovni stretne desať učiteliek a jeden učiteľ? Aj o týchto situáciách v spoločnosti a jazyku sa hovorilo na seminári o rodovo vyváženom jazyku, ktorý organizovala vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT. O podujatí píše novinárka Miriam Zsilleová: ...

Prázdninové počúvanie
Čítacia prezentácia knižiek ASPEKTU

Prázdninové slnečné aj upršané dni si môžete spríjemniť letným počúvaním. Prinášame video skladačku z úryvkov, ktoré ste čítali z rôznych aspektovských kníh. Autorské čítanie tentoraz nahrádzame čitateľským čítaním a ponúkame takmer 50 minút nezvyčajného počúvania. Počúvajte a pozerajte, kto, čo a kde čítali... ...

Posolstvo Hermiony
Iná hodina angličtiny

Britskú herečku Emmu Watson poznáme najmä zo slávnych filmov o čarodejníkovi Harrym Potterovi. Aj v čarodejníckom svete bola Hermiona múdra, vzdelania chtivá a odvážna žena, ktorá svoje názory hovorila nahlas a otvorene. Predstaviteľka Hermiona Emma Watson je v súčasnosti ambasádorkou dobrej vôle Organizácie Spojených národov a celosvetové médiá zaujala svojím vystúpením na podporu rodovej rovnosti a ľudských práv žien. Na hodine angličtiny si môžete vypočuť jej prejav a využiť túto príležitosť na diskusiu o aktuálnom postavení žien v rôznych krajinách, o vzdelávaní dievčat či o ľudských právach. ...