Ako pandémia ovplyvnila duševné zdravie učiteliek a učiteľov
Učiteľské povolanie počas pandémie COVID-19

Učiteľské povolanie je náročné a podľa výskumov môže negatívne ovplyvňovať duševné zdravie tých, čo ho vykonávajú. Pandémia COVID-19 a s ňou súvisiace zatvorenie škôl spôsobili ešte väčší nápor na psychiku učiteliek a učiteľov. Veľká časť vyučujúcich zaznamenala počas pandémie v tejto oblasti zhoršenie a mnohé učiteľky a učitelia by preto uvítali rôzne formy podpory. Čo vieme o duševnom zdraví a potrebách učiteliek a učiteľov (nielen) počas pandémie z domáceho aj zahraničného výskumu?

 

Učiteľské povolanie môže negatívne ovplyvňovať duševné zdravie aj bez pandémie

Údaje spred pandémie ukazujú, že učiteľské povolanie môže negatívne vplývať na psychické zdravie učiteliek a učiteľov. Takmer štvrtina (23 %) učiteliek alebo učiteľov na Slovensku priznáva, že ich zamestnanie veľmi alebo dosť negatívne vplýva na ich duševné zdravie. Podobne na tom boli aj kolegyne a kolegovia z iných krajín.

 

Pandémia COVID-19 a s ňou súvisiace zatvorenie škôl spôsobili ešte väčší nápor na psychiku učiteliek a učiteľov

Podľa prieskumu medzi vyučujúcimi druhého stupňa základných škôl sa až tri štvrtiny z nich cítia vyčerpane. Po začiatku pandémie 41 % učiteliek a učiteľov zaznamenalo zhoršenie psychického zdravia. V porovnaní s obdobím pred pandémiou sa mierne zvýšila aj pociťovaná úzkosť učiteliek a učiteľov.

Zhoršený psychický stav sa prejavoval rôzne. Polovica vyučujúcich z materských, základných, stredných a základných umeleckých škôl zapojených do prieskumu inštitútu Konvalinka mala v minulom školskom roku problémy so spánkom, 39 % z nich pociťovalo migrény a bolesti hlavy.

Podobne na tom boli aj učiteľky a učitelia pôsobiaci na vysokej škole. Výskum medzi zamestnankyňami a zamestnancami Univerzity Komenského v Bratislave ukázal, že polovici z nich sa v dôsledku pandémie mierne alebo výrazne zhoršilo psychické zdravie.

Zhoršenie duševného zdravia pociťovali učiteľky a učitelia na celom svete. Napríklad v Česku 38 % učiteliek a učiteľov deklarovalo stredne ťažké symptómy depresie a úzkosti. Avšak len malá časť (10 %) vyučujúcich s problémami aj vyhľadala odbornú pomoc.

 

Akú podporu v oblasti duševného zdravia by vyučujúci uvítali?

Podľa prieskumu medzi učiteľkami a učiteľmi druhého stupňa základnej školy by tretine z nich pomohli aktivity na posilnenie učiteľského tímu a pätine školenia alebo prednášky o nástrojoch na zvládanie stresu.

Ďalším by pomohol aj osobný mentoring alebo koučing či možnosť preplatenia individuálnej psychoterapie alebo poradenstva. Konzultáciu so školským psychológom či psychologičkou by potrebovala takmer každá desiata učiteľka alebo učiteľ.