Tu prinášame informácie o rozmanitých vzdelávacích aktivitách nášho projektu, ktoré sú určené predovšetkým učiteľkám a učiteľom, no nielen im. Nájdete tu veľa praktických podnetov na pedagogickú prácu, ale aj študijný materiál na rôzne témy, ktoré nie sú zaujímavé len pre školy (napr. mýtus krásy, jazyk a rod, násilie páchané na ženách a deťoch, príručka o rovnosti príležitostí od školy po zamestnanie a ď.).