• Na CD-ROMe Ružový a modrý svet o rodových stereotypoch a ich dôsledkoch nájdete spolu s návodom na použitie aj časť Metodiky.

 

 

 • Príručka Rovnosť príležitostí od školy po zamestnanie. Prevencia ako cesta i cieľ prináša bohatý metodický materiál s množstvom konkrétnych aktivít.

1. Metodiky pre spoločenskovedné predmety

2. Metodiky pre prírodovedné predmety

3. Metodiky pre prípravu na pedagogické povolanie


 

 • Iná hodina dejepisu:

Irena Brežná: Na slepačích krídlach Aglaja Veteranyi: autorka na rozhraní dvoch svetov, Nevedela ustúpiť. O živote a práci Františky F. Plamínkovej, Nechajte sa previesť 20. storočím, Ohlasy na knihu Mojich 7 životov, Zažite (znova) prezentáciu knihy Mojich 7 životov, Fotky z prezentácie knihy Mojich 7 životov, Spisovateľka Hana Gregorová u vás doma

 • Iná hodina etiky:

Autonómia a príkaz: riadenie nezávislosti

 • Iná hodina jazykov:

Metodická príručka o rodovo citlivom používaní češtiny

 • Iná hodina literatúry a dejepisu:

Slavenka Drakulić: Myš v Múzeu komunizmu a iné životy pod psa,  Pavla Cebocli: Pavlin príbeh, Zásteru? Radšej knihu!, Marec v knižnici ASPEKTU

 • Iná hodina literatúry:

Hana Gregorová: Slovenka pri kniheSúčasné slovenské spisovateľkyJana Juráňová: Žila som s Hviezdoslavom, 20 rokov s tvorbou Ireny Brežnej, Knižky, ktoré poznáte, vo finále literúrnej súťaže Anasoft litera, Súčasné slovenské autorky na hodine literatúry

 • Iná hodina angličtiny:

Obrazy žien a mužov v rozprávkach, Posolstvo Hermiony, Agent/ka 007, sú ženy a muži rovnoprávni?

 • Iná hodina občianskej výchovy:

Práva žien, Ako hovoriť o migrácií?

 • Iná hodina náboženstva:

Jsem na rozcestí v otázce role žen v církvi

 • Iná hodina náuky o spoločnosti:

Za spoločnosť bez homofóbie a transfóbie, Násilie? NIE!,

 • Iná hodina etiky či občianskej náuky - O PANDÉMII

Ako sa mali počas pandémie učiteľky a učitelia

Neplatená reprodukčná práca

Emocionálna práca

Prekérna (nedôstojná, neistá) práca