Neplatená reprodukčná práca
Iná hodina etiky či občianskej náuky

Značná časť práce, ktorú ľudia vykonávajú, nie je dostatočne viditeľná a oceňovaná. Ide najmä o takzvanú reprodukčnú prácu, ktorá sa týka starostlivosti o deti, rodinu a domácnosť. Prostredníctvom tejto práce sa udržuje a reprodukuje spoločnosť, pracovná sila či kultúra. Bez tejto práce by spoločnosť nemohla fungovať.

Negatívny dosah pandémie na životy žien súvisí s tým, aké postavenie sa v spoločnosti pripisuje ženám a ako je hodnotená práca, ktorá súvisí so starostlivosťou a za ktorú majú podľa rodových očakávaní zodpovedať predovšetkým ony. Viac o vplyve pandémie na životy žien si môžete prečítať TU.

Pripravili sme pre vás sériu metodík, prostredníctvom ktorých môžete tieto témy otvoriť so svojimi žiačkami a žiakmi. Vychádzajú z pedagogického konštruktivizmu rodovej kompetencie a kritickej pedagogiky. Spravte si v triede inú hodinu občianskej náuky či etickej výchovy.

Anotácia: Značná časť práce, ktorú ľudia vykonávajú, nie je dostatočne viditeľná a oceňovaná. Ide najmä o takzvanú reprodukčnú prácu, ktorá sa týka starostlivosti o deti, rodinu a domácnosť. Prostredníctvom tejto práce sa udržuje a reprodukuje spoločnosť, pracovná sila či kultúra. Bez tejto práce by spoločnosť nemohla fungovať. Často je však neplatená a zväčša ju vykonávajú ženy, čo je dôsledkom rodových stereotypov a rodovej deľby práce v spoločnosti. Problém neplatenej reprodukčnej práce sa bezprostredne týka života mladých ľudí, preto by sa mal reflektovať aj v rámci vyučovacieho procesu.

K téme neplatenej reprodukčnej práce si na tejto stránke môžete stiahnuť dve metodiky:

Neplatená reprodukčná práca 1

Ciele: Žiaci a žiačky budú vedieť

  • identifikovať prácu a činnosti, ktoré patria do neplatenej reprodukčnej práce,
  • chápať nespravodlivosť rozdelenia neplatenej reprodukčnej práce.

Odporúčaný vek: 15 - 19 rokov (SŠ)

Odporúčaný predmet: občianska náuka, etická výchova

Dĺžka: 45 minút

Pomôcky: papier alebo zošit, písacie potreby, tabuľa alebo flipchart, vytlačený obrázok z prílohy alebo elektronická verzia obrázka, vytlačené dotazníky z prílohy (pre každého jeden)

Celú metodiku č. 1 vrátane príloh si môžete stiahnuť TU.

 

Neplatená reprodukčná práca 2

Ciele: Žiaci a žiačky sa naučia

  • vypočítať cenu neplatenej reprodukčnej práce,
  • uvedomovať si hodnotu neplatenej reprodukčnej práce.

Odporúčaný vek: 15 - 19 rokov (SŠ)

Odporúčaný predmet: občianska náuka, etická výchova

Dĺžka: 45 minút

Pomôcky: papier alebo zošit, písacie potreby, tabuľa alebo flipchart, vytlačené formuláre z prílohy (pre každého jeden)

Celú metodiku č. 2 vrátane príloh si môžete stiahnuť TU.