Agent/ka 007, sú ženy a muži rovnoprávni?
Iná hodina angličtiny

Prečo sa na rovnoprávnosť žien a mužov pýtať filmového hrdinu, ktorý na upevnenie a reprezentovanie svojej mužskosti používa ženy?

 

Lebo každý sa môže zmeniť.

Využite krátke video o agent/ke 007 na otvorenie diskusie o rodovej nerovnosti na trhu prácev rozhodovacích pozíciách, o rodovo podmienenom násilí či iných témach.

Prvý film o Jamesovi Bondovi nakrútený ženou, režisérkou a konceptuálnou umelkyňou Sam Taylor-Wood. Spot vznikol v rámci koalície organizácií EQUALS.