Autonómia a príkaz: riadenie nezávislosti
Iná hodina etiky

„Hoci sa námezdný vzťah považuje za znak nezávislosti človeka, i tak je vzťahom podriadenia, a autonómia, ktorú má zaručiť práca, udržiava zložitý vzťah s pokračujúcim podriadením, ktoré súčasne potvrdzuje. Keďže nezávislosť pracujúceho aj jeho podrobenie sa námezdnému vzťahu sú motorom spoločenskej výroby, vytvárajú napätie, ktoré sa musí starostlivo riadiť." Prečítajte si ukážku zo štúdie Kathi Weeks Mapovanie pracovnej etiky. Päť antinómií a úloha rasy a rodu, ktorú nájdete v publikácii Feministky hovoria o práci (ASPEKT 2015).

„Treťou antinómiou v jadre pracovnej etiky, ktorú naznačuje Weberova analýza, je presadzovanie práce ako cesty k nezávislosti a skutočnosť, že indivíduum sa tak stáva závislé od námezdnej práce a je vydané suverénnym rozhodnutiam zamestnávateľov. Hoci sa námezdný vzťah považuje za znak nezávislosti človeka, i tak je vzťahom podriadenia, a autonómia, ktorú má zaručiť práca, udržiava zložitý vzťah s pokračujúcim podriadením, ktoré súčasne potvrdzuje. Keďže nezávislosť pracujúceho aj jeho podrobenie sa námezdnému vzťahu sú motorom spoločenskej výroby, vytvárajú napätie, ktoré sa musí starostlivo riadiť. Zdrojom nadhodnoty sa tak čoraz viac stáva paradoxná postava, ktorú by bolo možné nazvať individuálny suverénny subjekt vykorisťovania."Prečítajte si celú ukážku zo štúdie Kathi Weeks Mapovanie pracovnej etiky. Päť antinómií a úloha rasy a rodu.

Ak vás zaujímajú feministické pohľady na prácu, knihu Feministky hovoria o práci. Ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu si môžete zakúpiť v ASPEKTE alebo objednať na: www.aspekt.sk