Marec v knižnici ASPEKTU
Iná hodina literatúry a dejepisu

Tento rok vás marcom - Mesiacom histórie žien a Mesiacom knihy prevedú tri osobnosti, ktoré nachádzame pri hľadaní „ženskej genealógie v oblasti feministického myslenia a praxe na Slovensku" (Cviková, 2011) - Hana Gregorová, Terézia Vansová a Elena Maróthy-Šoltésová. Predstavia pritom knihy z rôznych oblastí, ktoré nájdete v knižnici ASPEKTU. Aj vy môžete využiť Mesiac knihy a histórie žien na návštevu našej knižnice a začítať sa do jedinenčných kníh, ktoré poodhalia kdečo (nielen) z histórie žien.

Vôbec tak sa patrí, aby ženské už ako ženské vzdelané boli. Elena Maróthy-Šoltésová, 1885
Predstavuje nové tituly v knižnici ASPEKTU