Zažite (znova) prezentáciu knihy Mojich 7 životov
Iná hodina dejepisu

Zažite (znova) prezentáciu knihy Mojich 7 životov

Hodinu dejepisu si môžete oživiť aj tak, že si so žiačkami a žiakmi pozriete prezentáciu knižného rozhovoru Agneše Kalinovej s Janou Juráňovou. Kniha Mojich 7 životov spája „veľké" a „malé" dejiny, prostredníctvom ľudských osudov ukazuje súvislosti rôznych udalostí, ako boli druhá svetová vojna, holokaust, vláda komunistickej strany v Československu, Pražská jar, okupácia Československa v roku 1968 alebo demokratizácia krajiny po roku 1989.

Prezentácia knihy Mojich 7 životov sa uskutočnila 28. marca 2012 v Zichyho paláci v Bratislave. Hostky a hostí privítali Jana Cviková a moderátor večera Martin Bútora. Na jeho otázky odpovedali autorky knihy Agneša Kalinová a Jana Juráňová. Z knihy čítali Dorota Gvozdjaková, Zuzana Bútorová a Jana Cviková, o hudobné vystúpenie sa postarali Marek Juráň (husle) a Ján Remenec (klavírny sprievod). Do diskusie prispeli aj Kornel Földvári a Pavel Branko.

Pozrite si videozáznam z prezentácie.

 

Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou

Agneša Kalinová číta z knihy Mojich 7 životov

Moje 20. storočie s Agnešou Kalinovou. Jana Juráňová o príprave knihy Mojich 7 životov

Ukážka z knihy Mojich 7 životov

Ohlasy na knihu Mojich 7 životov

Fotky z prezentácie knihy Mojich 7 životov

Stručný životopis Agneše Kalinovej