Záverečná správa projektu ruzovyamodrysvet.sk
Resumé projektu o rodovo citlivej pedagogike

Projekt ruzovyamodrysvet.sk priniesol veľa výstupov, na ktoré sa dá nadviazať ďalšou prácou v oblasti hľadania nástrojov rodovej senzibilizácie spoločnosti, osobitne v oblasti rodovo citlivej pedagogiky. Výsledky a dobrá prax projektu sú prístupné na webovej stránke projektu, ktorá ostane naďalej k dispozícii všetkým záujemcom, a má potenciál sa rozvíjať.
Názov projektu ruzovyamodrysvet.sk sa na Slovensku stal „značkou" rodovo citlivej pedagogiky; výhodou tejto značky je, že stelesňuje výrazným spôsobom konkrétnu tému z rodovej oblasti a neviaže sa teda primárne na konkrétne organizácie, ale na tému, ktorou sa aj v budúcnosti môžu zaoberať rôzne spolupracujúce zoskupenia.

Resumé projektu.pdf (183 kB) ZÁVEREČNÁ SPRÁVA projektu ruzovyamodrysvet.sk