Za platkyne DPH a štrajk učiteliek

Štrajkujú len učitelia alebo aj učiteľky? A ako všetkých osloviť, keď sa v zborovni stretne desať učiteliek a jeden učiteľ?

Aj o týchto situáciách v spoločnosti a jazyku sa hovorilo na seminári o rodovo vyváženom jazyku, ktorý organizovala vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT. O podujatí píše novinárka Miriam Zsilleová:

„Autori a autorky tam predstavili Analýzu významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka, čo je vlastne prvá publikácia tohto druhu a rozsahu na Slovensku.

Ukázalo sa, že firmy majú problém podpísať so ženou zmluvu ako so zamestnankyňou a tvrdohlavo ju berú ako zamestnanca. Naša ekonomika neberie do úvahy platkyne DPH, ale len platcov, hoci finančne by sa jej to oplatilo. Médiá opakovane píšu o štrajku učiteľov, hoci sa muži i ženy zhodnú, že tam pracuje takmer 80 percent žien a vedia štrajkovať. Akurát dopravnú nehodu spôsobí často vodička, zaznel protipríklad z pléna.

To, že ženy v jazyku zneviditeľňujeme, lebo ich zahrnieme do mužského rodu, nie je len jazykový problém. Analýza ukázala, že rodovo necitlivé vyjadrovanie súvisí s tým, ako berieme rovnosť žien a mužov v bežnom živote. A že teda stále neberieme."

Celý článok si môžete prečítať na: zenyvmeste.sk