ASPEKT

Mimovládna organizácia, už od roku 1993 sa venuje najmä publikačnej a vzdelávacej činnosti. Vedúca partnerka projektu ruzovyamodrysvet.sk, ktorého webový portál zameraný na rodovo citlivú pedagogiku spravuje. Nazrite aj do ďalších oblastí jej práce prostredníctvom knižnej edície, študijných materiálov, webzinu ASPEKTin či online katalógu knižnice - navštívte www.aspekt.sk.