Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

Už 21 rokov pracujeme na rodovom scitlivovaní našej spoločnosti - vydávame knižky, spravujeme a aktualizujeme webové stránky, staráme sa o verejnú knižnicu, poskytujeme konzultácie, organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia, reagujeme na aktuálne dianie v spoločnosti, vypracovávame analýzy, rozvíjame rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľame sa na tvorbe a rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií... a venujeme sa aj mnohým ďalším aktivitám. 2 percentami podporíte našu ďalšiu prácu.

Potrebné informácie o tom, ako poukázať 2 % z dane ASPEKTU nájdete na: aspekt.sk

Ďakujeme!

Obrázok: Lulu Mendelová z 2. vydania knihy Judith Butler Trampoty s rodom