O práci na webstránke ruzovyamodrysvet.sk

Viete, že aj v školstve zarábajú muži viac ako ženy? Zmocňuje sa vás občas zvedavosť, koľko by ste zarábali keby...? Ako súvisí rozdiel v hodnotení „ženskej" a „mužskej" práce so spoločenským statusom žien a mužov? Čítajte o platenej a neplatenej práci na webovej stránke ruzovyamodrysvet.sk, ktorá sa venuje rodovo kompetentnej pedagogike.

Autonómia a príkaz: riadenie nezávislosti
„Hoci sa námezdný vzťah považuje za znak nezávislosti človeka, i tak je vzťahom podriadenia, a autonómia, ktorú má zaručiť práca, udržiava zložitý vzťah s pokračujúcim podriadením, ktoré súčasne potvrdzuje. Keďže nezávislosť pracujúceho aj jeho podrobenie sa námezdnému vzťahu sú motorom spoločenskej výroby, vytvárajú napätie, ktoré sa musí starostlivo riadiť." Prečítajte si ukážku zo štúdie Kathi Weeks Mapovanie pracovnej etiky. Päť antinómií a úloha rasy a rodu, ktorú nájdete v publikácii Feministky hovoria o práci (ASPEKT 2015).

Viete, že aj v školstve zarábajú muži viac ako ženy?
K základným charakteristikám školstva na Slovensku patria nízky spoločenský status a nízke mzdy. Tieto pretrvávajúce problémy učiteľky a učitelia vnímajú a hodnotia ich veľmi negatívne. Bez povšimnutia však často zostáva skutočnosť, že aj v školstve sa prejavuje rodová nerovnosť v odmeňovaní a priemerné mzdy žien pracujúcich v školstve zaostávajú za priemernými mzdami ich mužských kolegov.

Mzdová rodová kalkulačka
Zmocňuje sa vás občas zvedavosť, koľko by ste zarábali keby...? Vyrátajte si to v mzdovej rodovej kalkulačke, ktorú pripravila kampaň Keď vyrastiem.

Ako súvisí rozdiel v hodnotení „ženskej" a „mužskej" práce so spoločenským statusom žien a mužov?
Poznáte ten pocit, keď robíte neviditeľnú prácu doma alebo v zamestnaní? Ťažko sa za ňu získava uznanie, nejaké ohodnotenie, často nie je platená. A ťažko sa o nej hovorí, lebo je neviditeľná a môžu vás obviniť z toho, že sa len sťažujete. Veľká časť takejto neviditeľnej práce sa chápe a označuje ako „ženská" práca a nie je to náhoda.

Hana Bednaříková: Materstvo ako súčasť ženskej identity
Postupne sa najmä v rodinách vyššej strednej vrstvy, kde manželky nevykonávali nijakú platenú prácu, šíril a upevňoval ideál matky, ktorá všetok svoj čas a sily obetuje v záujme svojho dieťaťa. Postupne sa ideál „perfektnej matky" stal záväznou normou pre všetky ženy.

Patricie Mainardi: Politika domácich prác
Vyzeralo to fantasticky racionálne. Obaja máme svoje zamestnanie, obaja musíme pracovať niekoľko dní v týždni, aby sme si zarobili na živobytie, tak prečo by sme si nemohli podeliť domáce práce? A tak som to navrhla svojmu partnerovi a on súhlasil - väčšina mužov súhlasí okamžite, keď chcú mať od vás pokoj. „Máš pravdu," povedal. „Tak to má byť."

Iris Kopcsayová: Ženy za volantom autobusu
Dokážu ženy riadiť autobus? Určite áno. Napriek tomu ich za volantom tohto dopravného prostriedku nevidíme často. No ak ste mali šťastie, určite ste sa už so ženou vodičkou autobusom viezli. Ale možno ste to ani nezbadali.