Viete, že aj v školstve zarábajú muži viac ako ženy?

Viete, že aj v školstve zarábajú muži viac ako ženy?

K základným charakteristikám školstva na Slovensku patria nízky spoločenský status a nízke mzdy. Tieto pretrvávajúce problémy učiteľky a učitelia vnímajú a hodnotia ich veľmi negatívne. Bez povšimnutia však často zostáva skutočnosť, že aj v školstve sa prejavuje rodová nerovnosť v odmeňovaní a priemerné mzdy žien pracujúcich v školstve zaostávajú za priemernými mzdami ich mužských kolegov.

Ako uvádza publikácia Rodový pohľad na školstvo. Aspekty kľúčových rizík: „V priebehu rokov sa ani v tomto odvetví neprejavil trend naznačujúci zmenšenie rodovej priepasti v odmeňovaní. Naopak - z porovnania rokov vyplýva jej nárast: v roku 1996 predstavoval mzdový rozdiel medzi platom žien a mužov v školstve 18,5% mzdy mužov, v roku 2005 zaostávali mzdy žien za mzdami mužov už o 22,1%. Percentuálny rozdiel v mzdách však vychádza ešte vyšší, ak položíme otázku naopak - o koľko zarábajú muži v školstve viac ako ženy. V takomto prepočte predstavovala v roku 1996 mzda mužov v školstve 122,6% mzdy žien (t.j. bola o 22,6% vyššia), v roku 2005 to bolo 128,3 % mzdy žien (t.j. mzda mužov v školstve bola o 28,3% vyššia).23 Je to síce zaostávanie menšie ako v iných rezortoch alebo v celom hospodárstve, rozdiel prekračujúci jednu pätinu mzdy však možno považovať za veľmi vysoký (pozri aj Filadelfiová, 2007)." (Cviková - Filadelfiová, 2008, s. 66)

Viac o nerovnosti v odmeňovaní sa dozviete na webovej stránke kampane Keď vyrastiem.