Mzdová rodová kalkulačka

Zmocňuje sa vás občas zvedavosť, koľko by ste zarábali keby...? V mzdovej rodovej kalkulačke, ktorú pripravila kampaň Keď vyrastiem, si môžete vyrátať, koľko by ste zarábali, keby ste:

  • zmenili povolanie,
  • mali o desať rokov viac alebo menej,
  • boli žena alebo muž.

Pozrite sa, ako mzdy závisia od profesie, rodu či veku.