Ženy zažívajú násilie. Verejnosť im stále neverí
Iná hodina občianskej výchovy

Ženy zažívajú násilie. Verejnosť im stále neverí

Na Slovensku si 67% ľudí myslí, že domáce násilie páchané na ženách je neprijateľné a vždy by malo byť trestné. Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky Eurobarometer, ktorý realizovali v júni 2016 na vzorke 1008 ľudí. Čo si o násilí páchanom na ženách myslia žiačky a žiaci? Spýtajte sa ich na hodine občianskej výchovy a diskutuje o tomto závažnom spoločenskom probléme.

Rodovo podmienené násilie je násilie, ktoré je nasmerované proti žene preto, lebo je žena, a násilie, ktoré ženy postihuje v nepomerne väčšej miere než mužov (Istanbulský dohovor). Môže ísť o fyzické, sexuálne alebo psychické násilie alebo o kombináciu rôznych foriem násilia. K rodovo podmienenému násiliu patrí domáce násilie, sexuálne obťažovanie a sexuálne násilie, zraňujúce praktiky a obťažovanie na internete. Rodovo podmienené násilie sa deje v každej krajine a naprieč spoločenskými vrstvami.

Jedna z troch žien na Slovensku (34%) zažila od svojich 15 rokov fyzické a/alebo sexuálne násilie. Počas jedného roka (12 mesiacov pred rozhovorom) bolo fyzickému a/alebo sexuálnemu násiliu vystavených 10% žien. Jedna z desiatich žien zažila sexuálne obťažovanie alebo stalking (prenasledovanie) prostredníctvom nových technológií.

Čo si ale o výskyte násilia myslia ženy a muži na Slovensku? Aký postoj majú k rôznym formám rodovo podmieneného násilia? Vyberáme z výsledkov Eurobarometra:

 • 63% oslovených si myslí, že domáce násilie na ženách je (pomerne alebo veľmi) rozšírené;
 • 67% oslovených uviedlo, že domáce násilie páchané na ženách je neprijateľné a vždy by malo byť trestné;
 • 21% oslovených mužov a 12% žien si myslí, že sexuálny styk bez súhlasu sa dá ospravedlniť, ak obeť nosí odhaľujúce, provokatívne alebo zvodné oblečenie;
 • 17% mužov a 12% žien tvrdí, že sexuálny styk bez súhlasu sa dá ospravedlniť, ak je obeť opitá alebo užila drogy;
 • 16% mužov a 12% žien si myslí, že sexuálny styk bez súhlasu sa dá ospravedlniť, ak obeť ide dobrovoľne s páchateľom domov napríklad po večierku alebo schôdzke;
 • 17% mužov a 10% žien si myslí, že sexuálny styk bez súhlasu sa dá ospravedlniť, ak obeť nepovedala jasné nie alebo sa fyzicky nebránila;
 • 26% opýtaných uvádza, že ženy si často vymýšľajú alebo zveličujú tvrdenia o zneužívaní alebo znásilnení;
 • 34% ľudí tvrdí, že násilie proti ženám je často vyprovokované obeťou;
 • 25% ľudí si myslí, že domáce násilie je súkromná záležitosť a malo by sa riešiť v rámci rodiny;
 • nízke je aj povedomie o službách pre ženy zažívajúce násilie 54% oslovených nepozná žiadne služby podpory (62% mužov a 46% žien);
 • 19% oslovených uvádza, že nútenie partnerky alebo partnera k sexuálnemu styku je nesprávne, ale nemalo by byť protizákonné; 72 % si myslí, že je to nesaprávne a buď už je, alebo by malo byť protizákonné;
 • 23% opýtaných uvádza, že zasielanie neželaných sexuálne explicitných e-mailov alebo správ je nesprávne, ale nemalo by byť trestné;
 • s tým môže súvisieť aj to, že ženy o svojich skúsenostiach s násilím mlčia – iba 14% oslovených pozná ženu, ktorá zažila domáce násilie v okruhu rodiny a priateľov, 24% v okolí alebo susedstve a 10% v práci alebo škole.

Viac z výsledkov prieskumu nájdete TU.

Výsledky prieskumu o násilí páchanom na ženách ukazujú, že na Slovensku žije veľa žien, ktoré zažili alebo zažívajú násilie. Podľa najnovších výsledkov Eurobarometra je však zrejmé, že postoj verejnosti k násiliu je veľmi benevolentný. Viac ako 20 rokov odvtedy, ako sa na Slovensku začalo násilie na ženách postupne tematizovať, si značná časť verejnosti myslí, že ženy zažívajúce násilie preháňajú alebo si vymýšľajú. Nízke je aj povedomie o službách, ktoré sú pre ženy dostupné na rôznych miestach Slovenska.

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách je jedným zo spôsobov, ako to meniť. Príďte na verejné pískanie proti násiliu na ženách a navštívte výstavu Umlčané svedkyne. Čítať a šíriť môžete aj knihy z Knižnej edície ASPEKT, ktoré sa násilím zaoberajú a články, ktoré k téme ponúka webzin ASPEKTin.