O herečke, ktorá stratila svoju vlasť
Iná hodina dejepisu

V deväťdesiatych rokoch 20. storočia poznačila polostrov Balkán občianska vojna, ktorá viedla k rozpadu Juhoslávie. O problematike vojny a nacionalistických tendenciách v štátoch bývalej Juhoslávie píše chorvátska spisovateľka, novinárka a publicistka Slavenka Drakulić. Prečítajte si jej prózu O herečke, ktorá stratila svoju vlasť, venuje sa v nej rastúcemu nepriateľstvu medzi Chorvátskom a Srbskom a nenávistným prejavom v spoločnosti.

***

„Ľutujem, môj rebríček hodnôt je iný," napísala, keď také veci už nebolo možné písať ani hovoriť, ani myslieť, lebo každý prejav, čo prezrádzal, že ktosi je ´iný´ - či už z hľadiska osobného, politického alebo umeleckého - bol vylúčený. „Bez ohľadu na kataklizmy našej doby pre mňa vždy budú jestvovať len jedinci a nebudem ľudí (bože, ako ich je málo!) generalizovať. Žiaľ, nikdy nedokážem nenávidieť Srbov a ani nepochopím, čo vlastne je nenávisť. Pravdepodobne až po okamih, kým sa láskyplné telefonické vyhrážky stanú napokon skutočnosťou, vždy podám ruku anonymnému človeku z tej ´druhej strany´, človek, ktorý je rovnako zúfalý a stratený ako ja, rovnako smutný a bezbranný a vyľakaný na smrť. Takí ľudia jestvujú aj v tomto meste, z ktorého píšem svoj list a kam ma priviedla láska, čosi, čo v tomto okamihu už len spomenúť je skoro neslušné, pretože všetko, čo neslúži bezprostredne veľkému cieľu, si zaslúži iba pohŕdanie a treba to udupať v špine. Nič nie je ospravedlnením. Čo už znamená láska, manželstvo, priateľstvá, čo už znamená divadelné predstavenie. Odmietam takéto pokrivenie seba samej a môjho života, neprijímam ho.

Celú prózu Slavenky Drakulić si môžete prečítať tu:

***

Viac o autorke

Slavenka Drakulić (1949) je chorvátska spisovateľka, novinárka, publicistka, žije striedavo v Štokholme, Viedni a v Záhrebe. Vo svojich prózach, esejach a článkoch sa venuje problematike balkánskej vojny z deväťdesiatych rokov 20. storočia, ako aj pozostatkom komunizmu a fašizmu v súčasnej spoločnosti. K jej najznámejším knihám patria: Café Europa: Life after Communism (1996), The Balkan Express: Fragments from the Other Side of War (1993), A Novel about the Balkans (2000), How We Survived Communism and Even Laughed (1991; v češtine Jak jsme přežili komunismus, 2005) a ď.

V Knižnej edícii ASPEKT vyšli Slavenke Drakulić knihy Myš v múzeu komunizmu a iné životy pod psa (2009, v preklade Jany Juráňovej) a Obžalovaná (2015, v preklade Alice Kulihovej).

Online si môžete od Slavenky Drakulić prečítať:

Slavenka Drakulić - Nepriateľ vo vnútri (Aspekt 3/1994)

Slavenka Drakulić - Som pesimistka v politike, vo vojne aj vo feminizme (Aspekt 3/1994)

Slavenka Drakulić - Keby som mala syna (Aspekt 2-3/1995)

Rozhovor so Slavenkou Drakulić v časopise Aspekt 3/1994

Rozhovor so Slavenkou Drakulić a recenzia na knižku