Ďalšie podnety z oblasti rodovo citlivej pedagogiky

Aký je vzťah medzi otcovstvom a predstavami o ideálnej „mužskosti"? Nová stránka mimovládnej feministickej organizácie EsFem, ktorá prináša viaceré materiály a podnety z oblasti rodovo citlivej pedagogiky, ponúka napríklad návrhy na diskusiu o tejto otázke alebo materiál mapujúci rodové stereotypy v učebniciach.
Nájdete na nej: