Obsah rubriky

Tu nájdete zoznam autoriek, autorov a ich článkov, ktoré si môžete prečítať v rubrike Články a štúdie.

Ako hovoriť o migrácii? Iná hodina občianskej výchovy

Ako vnímajú kultúrnu rozmanitosť na základných školách? O publikácii Kultúrna rozmanitosť a jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku

Ako vysvetlíme, že zdravotná sestra zarába menej ako policajt? A koľko zarába učiteľka? (red.)

Ako vychovávame naše deti, alebo rodovosť a rodičovstvo (L. Sokolová)

Ako súvisí rozdiel v hodnotení „ženskej" a „mužskej" práce so spoločenským statusom žien a mužov? (red.)

Ako žiačky a žiaci vnímajú kultúrnu rozmanitosť?

Aké boli stretnutia so spisovateľkou Irenou Brežnou?

ASPEKT

Autorka bez koncovky (J. Juráňová)

Buchty dám do batôžka, nasadnem na kravku a fičím... (L. Krištofová)

Čím budem, keď vyrastiem?

Čítame z knihy Nevybavená záležitosť. Letné čítanie z knihy Jany Juráňovej

Čo môžeme urobiť v škole?

Deň učiteliek a učiteľov

Deň učiteliek v knižnici ASPEKTU

Ďalšie podnety z oblasti rodovo citlivej pedagogiky (red.)

Feministická pedagogika (J. Cviková - R. Dewime - D. Benedikt)

Fotky z prezentácie knihy Mojich 7 životov

Histórie žien (red.)

Iná hodina angličtiny. O obrazoch žien a mužov v rozprávkach (red.)

Jesenná súťaž! Vyhrajte knižku Ireny Brežnej a stretnutie s autorkou

Kamarátky na prázdniny. Úryvok z knihy Jaroslavy Blažkovej Minka a Pyžaminka

Konať proti násiliu na deťoch (red.)

Konať proti násiliu na ženách (red.)

Knižky, ktoré poznáte, vo finále literárnej súťaže Anasoft litera

Letné čítanie Na slepačích krídlach

Letné čítanie s Ilonou Országhovou

List čiernemu synovi (Irena Brežná)

Marec - Mesiac knihy a Mesiac histórie žien

Moje 20. storočie s Agnešou Kalinovou. Jana Juráňová o príprave knihy Mojich 7 životov

Musíme kluky vychovávat jako kluky? (M. Fafejta)

Mzdová rodová kalkulačka (red.)

Načo je nám MDŽ? (red.)

Nechajte sa previesť 20. storočím. Iná hodina dejepisu s Agnešou Kalinovou (red.)

Nerovnosť žien a mužov na trhu práce (red.)

Nízky spoločenský status učiteľského povolania (red.)

Ňjúvinky ruzovyamodrysvet.sk

Ňjúvinky z EQ-Train

Nový školský rok v knižnici ASPEKTU

Ohlasy na knihu Mojich 7 životov

O čom svedčí (J. Cviková)

O Mesiaci kníh a histórie žien (red.)

O rodine, ľudských právach a jazyku (red.)

Po boku muža a národa (J. Cviková)

Podporujeme učiteľský štrajk

Posolstvo Hermiony. Iná hodina angličtiny (red.)

Práva žien (red.)

Prázdninové počúvanie. Čítacia prezentácia knižiek ASPEKTU (red.)

Problém, o ktorom sa mlčí (E. Sopková)

Rodová citlivosť ako nástroj prekonávania rodovej nerovnosti (nielen) v škole

Rodová citlivosť slovenskému školstvu chýba (red.)

Rodová nerovnosť a segregácia povolaní (red.)

Rodová rovnosť (J. Cviková - J. Debrecéniová - Ľ. Kobová)

Rodová (ne)rovnosť na trhu práce: prehľad globálnych trendov a vývoja

Rody (H. Smitková)

Ruzovyamodrysvet.sk na Bibliotéke 2007 (red.)

Smú zamestnávatelia platiť ženám menej ako mužom? (red.)

Spisovateľka Hana Gregorová u vás doma. Iná hodina dejepisu (red.)

Stručný životopis Terézie Vansovej

Súčasné slovenské autorky na hodine literatúry (red.)

Teologičky a teológovia o referende (red.)

Téma referenda ako podnet pre diskusiu (red.)

To najdrahšie, čo máme? (J. Cviková)

Ukážka z knihy Mojich 7 životov. Knižný rozhovor Agneše Kalinovej s Janou Juráňovou

Viete, že aj v školstve zarábajú muži viac ako ženy? (red.)

Za platkyne DPH a štrajk učiteliek (red.)

Za spoločnosť bez homofóbie a transfóbie

Zažite (znova) prezentáciu knihy Mojich 7 životov

Zásteru? Radšej knihu! Iná hodina literatúry a dejepisu

Záverečná správa projektu ruzovyamodrysvet.sk

20 rokov s tvorbou Ireny Brežnej

7 statočných