Ruzovyamodrysvet.sk na Bibliotéke 2007
Knihy a vzdelávanie - téma Bibliotéky 2007 (red.)

Knihy a vzdelávanie - aj to bola Bibliotéka 2007, na ktorej sme sa stretli s mnohými čitateľkami a čitateľmi kníh Aspektu, ako aj s mnohými učiteľkami a učiteľmi z rôznych častí Slovenska.
Odniesli ste si od nás odborné i beletristické knihy, literárne i umelecké zážitky. Už v prvý deň Bibliotéky ste sa mohli zúčastniť na čítačke dvoch literárnych debutantiek Ivice Ruttkayovej (autorka knihy Marylin miluje literatúru) a Inge Hrubaničovej (autorka knihy Láska ide cez žalúďok), ako aj Jany Juráňovej (autorka knihy Orodovnice). Práve tento jej román získal Cenu Bibliotéky 2007, po prvý raz udeľovanú za pôvodnú ženskú literárnu tvorbu.

Hostkami na knižnom veľtrhu boli aj herečky Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici, ktoré diváčkam a divákom predstavili knihohru Prečo nie som anjel. Režisérka Iveta Škripková a herečky BDNR pripravili predstavenie na motívy troch kníh švajčiarskej autorky Aglaje Veteranyi: Prečo sa dieťa varí v kaši, Polica posledných vydýchnutí a Prečo nie som anjel, ktoré vyšli v knižnej edícii ASPEKT.

Mária Šamajová z BDNR v nedeľu potešila deti predstavením Anička Ružička a Tonko Modrinka. Plné hľadisko detí a ich dospelých sa tak dozvedelo, prečo je Anička faganička a Tonko babec. Detské predstavenie zabáva, vzdeláva, ukazuje všetky farby dúhy a otvára dvere k novým možnostiam detí i rodičov. Predstavenie spracovala Iveta Škripková na motívy knihy Ružový a modrý svet.

Milé učiteľky, milí učitelia,
v rámci projektu ruzovyamodrysvet.sk sme vám na Bibliotéke 2007 rozdali spolu viac ako 200 kníh a CD-ROM-ov Ružový a modrý svet, zameraných na tému rodových stereotypov a ich dôsledkov v spoločnosti. Vzdelávať v rodovej oblasti sa tak môžu študentky a študenti v mnohých knižniciach, ako aj učiteľky a učitelia na viacerých školách. Knihy a CD-ROMy, ktoré upozorňujú na rodové stereotypy a ponúkajú metodiky na rodovo citlivú výchovu, majú prispieť k zvýšeniu rodovej citlivosti na školách, a to zo strany pedagógov a pedagogičiek, aj zo strany študentiek a študentov. Preto veríme, že ponúknuté knihy budete často brať do rúk a využívať ich v školskej praxi.