Čo môžeme urobiť v škole?

Čo môžeme urobiť v škole?

Nestačí konštatovať, že na trhu práce existuje nespravodlivosť. Môžeme sa jedným dychom pýtať, čo ju spôsobuje, ale aj to, čo sa dá robiť. Kampaň Keď vyrastiem navrhuje, čo môžeme pre rodovú spravodlivosť (nielen) na trhu práce robiť v škole ako pedagógovia a pedagogičky.
„Ako učiteľky a učitelia získavame počas štúdia odbornú kvalifikáciu na jednotlivé predmety, ich didaktiku, ako aj pedagogické vedomosti a zručnosti. Sú však kvalifikácie, ktoré nám naše štúdium neponúklo a na ktoré nevystačíme len s vlastnou skúsenosťou. Toto platí aj pre vzťah rodov v našej spoločnosti. Ako dospelí ľudia vieme toho z nášho odboru a z nášho života neporovnateľne viac ako žiaci a žiačky, ale v mnohých oblastiach sú na tom dospelí a mladí ľudia v istom zmysle rovnako. Všetci sme súčasťou danej spoločnosti, jej kultúry, všetkých nás ovplyvnili jej hodnoty a predstavy."

Kampaň sa ďalej pýta, čo môžeme urobiť ako zamestnankyňa a zamestnanec, zamestnávateľ, jednotlivec či odbory. Čítajte na: kedvyrastiem.sk