Ako predchádzať sexuálnemu obťažovaniu?
Iná hodina občianskej výchovy

Ako predchádzať sexuálnemu obťažovaniu?

V uplynulých týždňoch sa do mediálneho priestoru - predovšetkým v zahraničí, ale sčasti aj na Slovensku - dostala téma sexuálneho násilia. Potvrdilo sa, že známi muži v Hollywoode mohli roky beztrestne obťažovať a zneužívať ženy, pretože všetci naokolo zatvárali oči. O prípadoch sexuálneho násilia sa začalo hovoriť naprieč krajinami, odhalili významných politikov, európskych úradníkov, umelecké ikony... Na sociálnych sieťach sa rozšírila kampaň #meetoo, ktorá jasne ukázala, že ženy čelia sexuálnemu obťažovaniu takmer na každom kroku bez ohľadu na to, kde žijú. Zmnožené hlasy žien dodali odvahu prehovoriť aj tým, čo doteraz o sexuálnom obťažovaní mlčali. Spoločne potvrdili, že ide o rozsiahly a vážny problém, ktorý je pre mnohé ženy každodennou skúsenosťou.

Každá tretia žena na Slovensku (34 %) zažila od svojich pätnástich rokov fyzické a/alebo sexuálne násilie. Jedna z desiatich žien zažila sexuálne obťažovanie alebo stalking (prenasledovanie) prostredníctvom nových technológií (FRA, 2014). Podľa Výboru na odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (Výbor CEDAW) sexuálne obťažovanie „zahŕňa také nepríjemné sexuálne motivované prejavy správania ako fyzické kontakty a sexuálne návrhy, poznámky so sexuálnym podtónom, predvádzanie pornografie a sexuálnej túžby, či už slovne, alebo konaním. Také správanie môže byť ponižujúce a môže ohrozovať zdravie alebo bezpečnosť - je diskriminačné, ak sa žena odôvodnene domnieva, že jej námietka/sťažnosť by ju mohla znevýhodniť v súvislosti s jej zamestnaním, vrátane prijatia do zamestnania alebo povýšenia, alebo ak také konanie vytvára nepriateľské pracovné prostredie." (Magurová, 2008)

Sexuálne obťažovanie je jednou z foriem rodovo podmieneného násilia a týka sa predovšetkým žien a dievčat. V školách máme možnosť pozorne sledovať dynamiku vzťahov a povinnosť zasiahnuť v prípadoch slovného či fyzického obťažovania. Rodovo citlivou výchovou však môžeme prispieť aj k prevencii násilia páchaného na ženách. Ako?

Čítajte materiály odborníčky Renate Egger o rodovo citlivej práci s dievčatami a chlapcami a špecifickej rodovo citlivej práci s chlapcami, ktoré môžu prispieť k lepšiemu prostrediu v škole a neskôr aj spoločnosti bez násilia páchaného na ženách.

 

Výber z článkov, ktoré sa venujú sexuálnemu obťažovaniu:

Sexizmus. Heslo z Glosára rodovej terminológie

Ženy zažívajú násilie. Verejnosť im stále neverí

Mami, chcem byť chirurgičkou (Elena Eleková)

Odhalené leto a v ňom neznesiteľná ľahkosť znásilnenia (Jana Cviková)

Sexuálne obťažovanie v priamom prenose (Zuzana Maďarová)

Keď dvaja robia to isté (Mária Štefánková)

O slovnom obťažovaní, ktoré tvorí bežnú súčasť môjho života (Johana Maceková)

Konfrontácia: Zabráňte obťažovaniu na pracovisku a na ulici. Martha Langelan píše v časopise Aspekt 1/1997

Ručenie veľmi obmedzené.  Glosa Jany Juráňovej

O mužskej dominancii v kyberpriestore (Ľubica Kobová)

Rodovo citlivá pedagogika ako prevencia násilia (Renate Egger)

Výber literatúry na tému sexuálne obťažovanie. Navštívte knižnicu ASPEKTU

Analýza významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka (Jana Cviková, ed.)