Téma referenda ako podnet pre diskusiu

Blížiace sa referendum nie je o ochrane rodiny, ale o snahe obmedzovať ľudské práva. Preto si namiesto hlasovania a podpory nenávisti, ktorá sa naplno prejavila v referendovej kampani, môžeme v sobotu 2. februára čítať a spoločne diskutovať. Rôzne dôvody, prečo sa mnoho známych ľudí rozhodlo nejsť hlasovať, nájdete na webovej stránke www.nejdeme.sk.

Referendum môžeme brať aj ako príležitosť na diskusiu o ľudských právach, rôznych formách rodiny, rôznorodosti v spoločnosti či sexuálnej identite. Ponúkame niekoľko podnetov na diskusiu so študentkami a študentmi:

O knižke Ellen Bass a Kate Kaufman: Láska je láska. Knižka pre lesbickú, gejskú a bisexuálnu mládež a jej spojencov

Ako urobiť školu bezpečným miestom pre študentov a študentky s inou sexuálnou orientáciou: pre učiteľov, učiteľky a vychovávateľov, vychovávateľky. Úryvok z knihy Láske je láska

Úryvok z knihy Láska je láska

Kamaráti a kamarátky. Úryvok z knihy Kate Kaufman Láska je láska

Judith Butler: Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity

Lenka Sokolová: Ako vychovávame naše deti, alebo rodovosť a rodičovstvo

To najdrahšie, čo máme? Článok Jany Cvikovej o sexuálnom zneužívaní detí

Teologičky a teológovia o referende

O rodine, ľudských právach a jazyku