Moje 20. storočie s Agnešou Kalinovou
Jana Juráňová o príprave knihy Mojich 7 životov

„V lete 2011 som s Agnešou Kalinovou v jej mníchovskom byte strávila dva razy niekoľko dní. Nahrali sme štyridsaťštyri hodín materiálu. Pri príprave na rozhovor, kladení otázok i hľadaní metódy, ako pracovať s prepísaným textom tak, aby z neho nevyprchala jedinečnosť rozprávačky, mi veľmi pomohli práce feministických výskumníčok z oblasti teórie prípravy a spracovania orálnej histórie. Naše životy sa odohrávajú vo verejnom i súkromnom priestore, ktoré sa od seba nedajú oddeliť, a čím komplikovanejšie sa vzájomne prepájajú, tým celistvejší obraz sa vytvára. Tak je to aj v knihe Mojich 7 životov."

Prečítajte si celý úvod Jany Juráňovej ku knihe Mojich 7 životov.

 

Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou

Agneša Kalinová číta z knihy Mojich 7 životov

Ukážka z knihy Mojich 7 životov

Ohlasy na knihu Mojich 7 životov

Zažite (znova) prezentáciu knihy Mojich 7 životov

Fotky z prezentácie knihy Mojich 7 životov

Stručný životopis Agneše Kalinovej