Krajšie sviatky pre veľkých

Darujte si na Vianoce chvíľu oddychu a zásobte sa aspektovskými knižkami, ktoré vám spríjemnia sviatočné aj bežné dni a večery. Vybrali sme pre vás zopár knižných tipov.

Jana Juráňová, CUDZIE PRÍBEHY
Vo svojej novej knihe spojila známa prozaička a dramatička Jana Juráňová tri cudzie príbehy. V prózach Zuzana a zopár starcov, Obeť a Cudzí príbeh tematicky spracováva mediálnu manipuláciu, brutálnu vraždu a účelovosť vo vzťahoch, venuje sa skryto i otvorene tolerovanej sociálnej nespravodlivosti a sleduje, ako súčasný bežný život často vyrastá z vlákien minulého režimu a aké metódy klamania nám pomáhajú ukryť pred nami samotnými to, čo vidíme.
Cena: 6,68 €
Prečítajte si ukážku z knihy.

Erdős Virág, MOJA VINA A INÉ
Kniha s názvom Moja vina a iné je prvý výber z poézie a prózy známej maďarskej autorky Virág Erdős (1968) v slovenčine. Autorka vo svojej tvorbe reaguje na súčasné spoločenské problémy. Virág Erdős je v Maďarsku veľmi populárna, viaceré jej básne priam zľudoveli, napĺňajú sály, zhudobnené vychádzajú na zvukových nosičoch. Jej texty sa vyznačujú hravosťou a grotesknou autorskou sebareflexiou. Výber z diela Virág Erdős zostavila a preložila Eva Andrejčáková, poéziu prebásnil Vlado Janček; po jednom texte prekladateľsky prispeli aj Renáta Deáková a Gabriela Magová.
Cena: 5,04 €
Prečítajte si ukážku z knihy a vypočujte si jednu zo zhudobnených básní.

Irena Brežná, NEVĎAČNÁ CUDZINKA (2. vydanie)
Život a písanie Ireny Brežnej poznačila skúsenosť emigrácie z Československa do Švajčiarska v roku 1968. Tento zlomový zážitok tvorí skryté aj očividné podložie jej reportáží, esejí a próz. Román s dvojznačným názvom Nevďačná cudzin(k)a predstavuje vyvrcholenie literárne originálnej, humornej a zároveň premýšľavej práce s osobným a kolektívnym smútkom. Kniha bola preložená do viacerých jazykov a získala Literárnu cenu Švajčiarskej konfederácie; v slovenčine bola (v prvom vydaní) ocenená Cenou Dominika Tatarku a vybraná do finálovej desiatky literárnej ceny Anasoft litera.
Cena: 5,21 €
Prečítajte si ukážku z knihy.

Slavenka Drakulić, OBŽALOVANÁ
Román známej chorvátskej spisovateľky Slavenky Drakulić Obžalovaná je sondou do problematiky násilia. Autorka cez krutý osud ženy - vrahyne zobrazuje a analyzuje kruh násilia, ktorý práve ona tragicky uzatvára, aby už nemohol pokračovať. Hlavnou postavou i rozprávačkou je žena, ktorá zabila svoju matku. Matkovražda zostáva pre vonkajší svet nevysvetlenou a nevysvetliteľnou. Vo vnútornom monológu však hlavná postava svoj čin objasňuje a berie zaň plnú zodpovednosť, pričom priamo i nepriamo poukazuje na zodpovednosť tých, ktorí spravodlivosti v súdnej sieni navždy unikli a zostali nepoznaní i nepotrestaní.
Cena: 6,69 €
Prečítajte si ukážku z knihy.

Elena Eleková, MORITURI
Rozprávačka v poradí druhej knižne vydanej prózy Eleny Elekovej vidí svet cez farby všedných existenciálnych situácií - dúhové odtiene krvi, fialový sneh, nezávislú a nekompromisnú bielu nemocnice, v ktorej pracuje. Jej zápachu čelí vôňou začiatku i konca ľudského života.
Cena: 5,18 €
Prečítajte si ukážku z knihy.

Jana Juráňová, NEVYBAVENÁ ZÁLEŽITOSŤ
Autorka sa cez príbeh mladej ženy na starom portréte ponára do životov iných, aby do nich vtiahla aj nás: so zmyslom pre kontrast detailne konkretizuje priestory, do ktorých jemne a hĺbavo skicuje protagonistky svojej prózy (ja-rozprávačku, Editu, Mačku, Soňu, Marišku...) a ich interakcie s okolím. V útržkoch minulosti sa tu zrkadlí súčasnosť a vice versa.
Cena: 5,21 €
Prečítajte si ukážku z knihy.

MOJICH 7 ŽIVOTOV. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou
Knižný rozhovor so známou tvárou Kultúrneho života a Slobodnej Európy - novinárkou, redaktorkou, prekladateľkou a filmovou i politickou publicistkou Agnešou Kalinovou je prvou publikáciou nového radu Rozhovory ASPEKTU. S Agnešou Kalinovou sa zhovárala Jana Juráňová, aby si pre seba aj pre nás „zopakovala" vraj krátke, ale o to úmornejšie 20. storočie.
Cena: 7,43 €
Prečítajte si ukážku z knihy.

Jana Juráňová, ŽILA SOM S HVIEZDOSLAVOM
Jana Juráňová síce s Hviezdoslavom žiť nestihla, zato našla v zaprášených archívoch a svojej nemóresnej fantázii kontúry Ilony Országhovej, rodenej Novákovej. Náplňou života pani Hviezdoslavovej nebol nikto iný ako On, veľký básnik. „A hoci Ilonin život po smrti muža stratil svoju náplň, nestratil význam. Odkedy sa on pominul telesne, starala sa o jeho dielo, o to, čo po ňom zostalo. A bolo sa o čo starať."
Cena: 4,95 €
Prečítajte si ukážku a recenziu na knihu.

Tieto knižky už máte? Pozrite si ďalšie vianočné knižné tipy TU.