Jana Juráňová na knižnom veľtrhu v Budapešti

Jana Juráňová predstaví preklady svojich kníh do maďarčiny na knižnom veľtrhu v Budapešti: v piatok 22. apríla knižku pre deti Ježibaby z Novej baby (Bozsimesék Újbanyavárról) v preklade Lilly Bolemant a v sobotu 23. apríla prózu Nevybavená záležitosť (Rendezetlen ügy), ktorú preložila Erika Váliy Horváth.

23. apríla predstaví svoju knihu Neverné ženy neznášajú vajíčka (A hűtlen nők utálják a tojást) aj ďalšia aspektovská autorka Uršula Kovalyk. Knihu do maďarčiny preložila Lilla Bolemant, ktorá bude moderovať diskusiu oboch autoriek s maďarskou spisovateľkou Noémi Kiss.
Prezentácie sa uskutočnia v spolupráci so Slovenským inštitútom, Literárnym informačným centrom a s Občianskym združením Phoenix.

V maďarčine vyšli i ďalšie Juráňovej knihy - Utrpenie starého kocúra (A vén Kandúz szenvedelmeá, 2005), Lásky nebeské (Égi szerelmek, 2010) a Iba baba (Csak csaj, 2012), všetky v preklade Eriky Vályi Horváth.