Čo všetko máš na starosti v čase korony?

Pandémia ukazuje, aká dôležitá je práca starostlivosti a ako málo uznania sa jej dostáva. Heslo „zvládneme to" nepriznane stálo predovšetkým na práci lekárok a zdravotných sestier v nemocniciach, pokladníčok v potravinách, upratovačiek, učiteliek, ktoré sa museli zo dňa na deň bez podpory naučiť novej profesii, na práci matiek, ktoré popri práci z domu zabezpečovali okrem chodu domácnosti aj podporu vzdelávania svojich detí. A na práci mnohých ďalších neviditeľných žien.

Žiadnej z týchto profesií či rolí sa nedostalo skutočnej podpory a uznania. Potlesky z okien pre niektoré z nich nenasledovala finančná, psychologická či akákoľvek iná podpora.

Práca starostlivosti sa nezačala prehliadať pandémiou. Už dávno vieme o problémoch ľudí, ktorí svojou prácou zabezpečujú naše prežitie alebo lepšiu kvalitu života. Napriek tomu patria dôstojné pracovné podmienky, dostupnosť starostlivosti o duševné zdravie či ekonomické bezpečie najmä tým, ktorí vytvárajú ekonomický zisk.

Nízke symbolické a finančné ohodnotenie súvisí aj s tým, že práca starostlivosti je vykonávaná predovšetkým ženami, prisudzuje sa ženám, očakáva sa, že ju budú vykonávať (s radosťou, ochotne, „prirodzene"). Lenže my na túto výhovorku neskočíme, dobre vieme, že neexistuje ženská a mužská práca, je len práca, ktorú treba urobiť. A starať sa treba stále.

Vstúpili sme do tretej vlny pandémie, ktorá bude opäť stáť predovšetkým na práci tých, ktorí sa starajú. Pretože my túto prácu považujeme za dôležitú a hodnú náležitého symbolického aj materiálneho ocenenia, chceme ju zviditeľniť.

Napíšte nám, čo všetko vás zamestnáva počas korony. O koho a o čo všetko sa staráte. Či už o deti, rodinu, o svoje emócie aj emócie druhých, o starších ľudí, o osudy tých, ktorých pandémia zasiahla najviac, o svoje pracovisko či o čokoľvek, čo je vo vašom živote dôležité.

  • Povedzme nahlas, ako veľmi na našej práci záleží. A že prácou nie je len to, čo odovzdáme zamestnávateľovi, ale aj každodenná starostlivosť o seba navzájom. Ukážme, že bez tejto práce spoločnosť nemôže fungovať.
  • Napíšte nám svoj príbeh na aspekt@aspekt.sk, alebo pošlite správu cez Messenger či Instagram (aspekt_organizacia).
  • Posielajte príbehy, obrázky, fotky. Čokoľvek, čím chcete zviditeľniť, čo vás zamestnáva počas korony a aký význam má vaša platená či neplatená práca.
  • Vaše príbehy edične upravíme a po odsúhlasení zverejníme na: www.aspekt.sk

Vytvorme spoločne priestor, kde môžeme zdieľať svoje skúsenosti aj starosti so starostlivosťou a nahlas verejne hovoriť o tom, čo je pre nás a pre spoločnosť dôležité.

 

***

Dni sa skracujú, vrstvy sa nabaľujú, žiť sa musí ďalej - vyberáme z vašich príbehov

Prečítajte si príbehy z prvej vlny pandémie.