Prázdninové počúvanie
Čítacia prezentácia knižiek ASPEKTU

Prázdninové slnečné aj upršané dni si môžete spríjemniť letným počúvaním. Prinášame video skladačku z úryvkov, ktoré ste čítali z rôznych aspektovských kníh. Autorské čítanie tentoraz nahrádzame čitateľským čítaním a ponúkame takmer 50 minút nezvyčajného počúvania. Počúvajte a pozerajte, kto, čo a kde čítali...

Úryvky čítajú čitateľky a čitatelia Knižnej edície ASPEKT, ktorí sa zapojili do súťaže Staň sa! Vznikla tak video prezentácia ASPEKTU, ktorú sme uviedli na kultúrnom festivale Tutti Frutti v Bratislave.