Novodobé Vianoce

Aj učiteľky, učitelia a rodičia idú s dobou a čítajú elektronické knižky. Aspekťáčky tiež idú s dobou a vydávajú elektronické knižky. Na Vianoce teda môžete seba a svojich blízkych potešiť knihami v nepapierovej forme, ktoré nájdete na webovej stránke www.aspekt.sk

Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou, MOJICH 7 ŽIVOTOV
Životy Agneše Kalinovej sa odohrávajú v mnohých mestách, krajinách a prostrediach, vo viacerých politických režimoch, v pohnutých a neustále sa meniacich časoch. Odohrávajú sa skrátka vo verejných i súkromných priestoroch, ktoré sa nedajú oddeliť, a čím komplikovanejšie sa vzájomne prepájajú, tým celistvejší obraz doby vytvárajú: medzivojnové Československo, fašizmus, kláštor, manželstvo, redakcie, materstvo, Pražská jar, vyšetrovacia väzba, Slobodná Európa a ď.
Prečítajte si ukážku a viac o knihe Ohlasy na knihu Mojich 7 životov.

bell hooks, FEMINIZMUS DO VRECKA
Popularizačná príručka o praxi a teórii feminizmu ponúka „iný pohľad" na feminizmus. Na základe dlhoročnej skúsenosti ju na začiatku tohto tisícročia napísala charizmatická feministická čierna aktivistka a teoretička z USA bell hooks. Kniha je kritikou spoločnosti, ako aj kritikou namierenou dovnútra feministického hnutia. Pýta sa, prečo feminizmus nezaujal široké vrstvy obyvateľstva a čo dnes môžeme urobiť, aby sa to zmenilo. Autorka bell hooks ponúka neobvyklý podhľad na témy ako spiritualita, partnerstvo a manželstvo, láska, reprodukčné práva žien, práca či násilie, teda témy, ktoré sú častým predmetom rozhovorov v súkromí i vo verejnom priestore. 
Prečítajte si ukážku a viac o knihe Kniha týždňa na portáli pravda.sk

Jana Juráňová, NEVYBAVENÁ ZÁLEŽITOSŤ
Z predchádzajúcej spomienkovej knihy - rozhovoru s Agnešou Kalinovou Mojich 7 životov - si Jana Juráňová odniesla viacero načatých príbehov. Jeden z nich sa stal inšpiráciou pre prózu Nevybavená záležitosť. Autorka sa cez príbeh mladej ženy na starom portréte ponára do životov iných, aby do nich vtiahla aj nás: so zmyslom pre kontrast detailne konkretizuje priestory, do ktorých jemne a hĺbavo skicuje protagonistky svojej prózy (ja-rozprávačku, Editu, Mačku, Soňu, Marišku...) a ich interakcie s okolím. V útržkoch minulosti sa tu zrkadlí súčasnosť a vice versa.
Prečítajte si ukážku z knihy.