Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

Už vyše 25 rokov pracujeme na rodovom scitlivovaní našej spoločnosti - vydávame knižky, spravujeme a aktualizujeme webové stránky, venujeme sa rodovo citlivej pedagogike, staráme sa o verejnú knižnicu, poskytujeme konzultácie, organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia, reagujeme na aktuálne dianie v spoločnosti, vypracovávame analýzy, rozvíjame rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľame sa na tvorbe a rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií... a venujeme sa aj mnohým ďalším aktivitám. 2 percentami podporíte našu ďalšiu prácu. Ďakujeme.

TU sa dozviete, ako podporiť našu činnosť.