Podporujeme Bábkové divadlo na Rázcestí

Podporujeme Bábkové divadlo na Rázcestí

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici, s ktorým dlhodobo spolupracujeme, získalo grantovú dotáciu od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na projekt STOP EXTRÉMIZMU! Projekt mal priniesť divadelné predstavenie List čiernemu synovi na stredné školy. V septembri 2015 však predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marian Kotleba zmluvu na tento projekt nepodpísal a bez uvedenia dôvodu znemožnil jeho realizáciu.

Umelci a umelkyne BDNR sa rozhodli uskutočniť nenásilný tichý protest nazvaný Biela stuha. Bielou stužkou na zápästí protestujú proti neetickému zneužívaniu moci zo strany vrcholných predstaviteľov samosprávneho kraja a proti mocenským zásahom do činnosti ich divadla a iných inštitúcií. BDNR vyzýva diváčky a divákov, podporovateľov a podporovateľky, ako aj všetkých, čo nesúhlasia s politickým zasahovaním do umeleckej tvorby, aby vyjadrili svoje stanovisko uviazaním bielej stužky na zápästie.

Témou projektu bol extrémizmus, teda radikálne a výstredné konanie a postoje k verejným záležitostiam. Cieľom projektu bolo oboznámiť najmä študentky a študentov stredných škôl s prejavmi násilia a porušovaním ľudských práv a slobôd. Divadlo malo hrať inscenáciu, ktorá vznikla adaptáciou poviedky Ireny Brežnej. Ako vo svojom otvorenom liste uviedol aj výbor Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, vo Švajčiarsku žijúca Irena Brežná pochádza zo Slovenska a je mnohonásobne oceňovanou spisovateľkou a vojnovou reportérkou, medzinárodne uznávanou autorkou, pravidelne publikuje v nemeckých a švajčiarskych médiách, jej prózy vyšli v nemčine aj v slovenčine. Inscenácia List čiernemu synovi je intímnou výpoveďou matky, ktorá sa po celý život stretáva so stereotypmi a xenofóbnymi prejavmi. Po odohraní predstavenia sa mali uskutočniť semináre odborného lektora alebo lektorky z mimovládnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International a diskusie so študentkami a študentmi. Projekt sa mal realizovať na konkrétnych stredných školách, pričom to boli školy, ktorých študenti a študentky nemajú možnosť navštíviť divadlo, ako aj školy sídliace v ekonomicky slabších mestách Banskobystrického kraja.

Projekt sa mal realizovať na konkrétnych stredných školách, pričom to boli školy, ktorých študenti a študentky nemajú možnosť navštíviť divadlo, ako aj školy sídliace v ekonomicky slabších mestách Banskobystrického kraja. Poskytnutá dotácia mala pokrývať prevádzkové náklady prevažne na dopravu a mala umožniť finančnú dostupnosť predstavenia pre študentov a študentky.

Umelecký súbor sa rozhodol, že napriek mocenskému zásahu zo strany predsedu BBSK projekt zrealizuje. Aj vymôžete podporiť myšlienky projektu a prispieť k jeho realizácii formou finančného daru.

ČÍSLO ÚČTU PRE FINANČNÉ DARY: 1314347001/5600
VS: 29092015
IBAN: SK2656000000001314347001
SWIFT KOD: KOMASK2X

Bábkové divadlo na Rázcestí ďakuje všetkým za pomoc a podporu.