Histórie žien
Marec je aj Mesiacom histórie žien (red.)

Histórie žien

„Každá žena sa zmení, keď pozná, že má dejiny.“

Gerda Lerner


Marec býval u nás tradične Mesiacom knihy. Vo svete je však známy hlavne ako Mesiac histórie žien. Vznikol z Týždňa histórie žien, ktorý v roku 1978 iniciovala Vzdelávacia rada v Sonome (Kalifornia, USA) ako týždeň venovaný málo známym udalostiam a ženským osobnostiam americkej histórie. Týždeň histórie žien bol odpoveďou na takmer úplnú absenciu informácií o úlohe a postavení žien v histórii a o dejinách ženského hnutia v učebných osnovách základných a stredných škôl. Ústredným bodom a dňom Týždňa histórie žien sa stal 8. marec – Medzinárodný deň žien.

Vzdelávacie aktivity, ktoré sa konali v tomto týždni, sa stretli s veľkou odozvou a o pár rokov sa Týždeň histórie žien organizoval aj na iných školách v rôznych štátoch USA za podpory ministerstiev vzdelávania a ďalších inštitúcií. Rôzne organizácie sponzorovali literárne súťaže a tematické programy. Na základe dlhoročnej popularity Týždňa vyhlásil americký Kongres v roku 1987 celý mesiac marec za Mesiac histórie žien, v priebehu ktorého si najmä školy a vzdelávacie inštitúcie pripomínajú históriu zápasu o ženské práva a emancipáciu a vklad žien do dejín našej kultúry a civilizácie. Od deväťdesiatych rokov sa Mesiac histórie žien začal pripomínať aj v iných krajinách sveta.

V rámci Mesiaca knihy aj Mesiaca histórie žien chceme upozorniť na zaujímavé publikácie, ktoré poukazujú práve na úlohu žien v našich dejinách i na spôsob, akým sa táto úloha a konkrétne aktivity žien vnímajú a hodnotia.

Mnohovrstvovosti histórie žien v stredoeurópskom priestore je venovaný zborník Histórie žien. Aspekty písania a čítania. Sústreďuje sa na málo známe až neznáme ženské osobnosti a nazerá na dejiny toho priestoru z pohľadu participácie a úlohy žien v kultúrnom, spoločenskom a politickom živote. Zborník Histórie žien. Aspekty písania a čítania sa zameriava na osobnosti, témy a udalosti, ktoré stále nie sú súčasťou nášho bežného ponímania dejín, ani ich zaužívanej interpretácie, ani dejepisných učebných osnov. Publikácia môže preto byť zdrojom nového poznania a informácií pre všetkých, čo sa chcú dozvedieť viac o málo zmapovaných miestach ženskej histórie. Zborník je zostavený z konferenčných príspevkov a ďalších materiálov z interdisciplinárnej konferencie, ktorá bola súčasťou podujatia Dvaapoldňa ASPEKTiek tojest Histórie žien. Podujatie bolo vyvrcholením trojročného projektu Histórie žien, zameraného na hľadanie a oživovanie ženskej kultúrnej tradície.

Jedným z výsledkov projektu Histórie žien je aj prvá Čítanka z nového zborníkového radu knižnej edície ASPEKT. Čítanka z diela spisovateľky Hany Gregorovej Slovenka pri knihe sprítomňuje písanie žien z dôb minulých a zároveň poukazuje na mnohotvárnosť „tradičnej" ženskej roly na Slovensku. Čítankový prístup k textom sa sústreďuje na dôležitú líniu v pomerne rozsiahlej tvorbe Hany Gregorovej - na reflexiu postavenia žien. Napokon - aj nezakríknutá Hana Gregorová je súčasťou našej tradície.

Iný uhol pohľadu na naše dejiny a ich reflexiu cez optiku každodennej skúsenosti ponúka najnovší román Ireny Brežnej Na slepačích krídlach. Je intímnym pohľadom autorky na obdobie jej detstva a oživuje spoločenskú atmosféru na Slovensku v päťdesiatych rokoch prostredníctvom detskej rozprávačky Jany, ktorej mama „zmizla" vo väzení. Irena Brežná v knihe filtruje spomienky na detstvo cez poučene naivistický pohľad, rafinovane zarámovaný kontextom životnej skúsenosti zrelej ženy, ktorej nechýba zmysel pre humor, ba až satiru. Román Na slepačích krídlach sprostredkúva dobu síce minulú, no predsa nie tak dávnu, formou, ktorá môže osloviť a zaujať nielen dospelých, ale aj mládež.

Súvisiaci článok
Ľubica Kobová: Sú ženy ľudia? Spor pohlaví ako východisko pre písanie histórie žien