Iste nájdete 2 dobré dôvody na to, aby ste nám poukázali svoje 2 percentá

Aj v roku 2016 budeme prevádzkovať feministickú knižnicu, informovať o aktuálnom dianí v oblasti feminizmov a rodovej rovnosti, vydávať knihy, organizovať podujatia a zaoberať sa rodovo citlivou pedagogikou. Aj vďaka vašim 2%. Ďakujeme!

ASPEKT vyše 22 rokov pracuje na rodovom scitlivovaní našej spoločnosti - vydáva knižky, spravuje a aktualizuje webové stránky, stará sa o verejnú knižnicu, poskytuje konzultácie, organizuje vzdelávacie a kultúrne podujatia, reaguje na aktuálne dianie v spoločnosti, vypracováva analýzy, rozvíja rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľa sa na tvorbe a rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií... a venuje sa aj mnohým ďalším aktivitám. 2 percentami podporíte našu ďalšiu prácu.

Viac informácií o tom, ako nás môžete podporiť 2% nájdete TU.