Čítajte poéziu inak. Nazrite do knihy Potopené duše
Iná hodina literatúry

Čítajte poéziu inak. Nazrite do knihy Potopené duše

„Táto čítanka prináša básne, od ktorých vzniku uplynulo sedemdesiat až sto rokov. Mnohé ostali len v rukopisoch a sprístupňujú sa po prvý raz, mnohé boli roztratené v periodikách a vychádzajú po prvýkrát knižne, mnohé z nich upadli do zabudnutia rovnako ako ich autorky. Má ich publikovanie dnes zmysel? Zverejniť ich považujem za veľmi dôležité, lebo vďaka nim sa odhalia skryté zápletky dejín poézie a literárnej kultúry, a to v zdanlivo čitateľsky dostupnom a preskúmanom umení 20. storočia. Predkladané verše prinášajú rozmanité zážitky z čítania, ako aj podnety pre prehodnocovanie literárnohistorických akcentov. Dopĺňajú našu predstavu o podobách a premenách vtedajšej poézie bez ohľadu na to, do akej miery sa vo svojej dobe viditeľne zapájali do básnických aktivít. Podstatné však je, že básne dostávajú príležitosť, aby ich hodnotu preverila čitateľská verejnosť.“ Píše literárna vedkyňa Andrea Bokníková v editoriáli knihy Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia.

Prinášame vizuálne a literárne ukážky z novej aspektovskej čítanky Potopené duše, ktorá predstavuje priekopnícky čin zásadného významu. Zostavila ju a úvodnou štúdiou vybavila literárna historička Andrea Bokníková. Výsledkom jej dlhodobého záujmu o poéziu prvej polovice 20. storočia je rozsiahly výber básnických textov z tvorby dvanástich výnimočných poetiek. Jedinečná čítanka prináša zabudnuté aj doposiaľ neobjavené básne spolu s ďalším textovým a obrazovým materiálom zo života a tvorby viac i menej známych mien. Je zdrojom poznania i silných estetických zážitkov.

Takmer 500 strán dostanete v pevnej knižnej väzbe so špičkovou grafickou úpravou Jany Sapákovej

Kliknite na jednotlivé časti obsahu, čítajte, pozerajte a na inej hodine literatúry môžete diskutovať aj tom, ako sa vytvára kánon literatúry a ako z neho ženy často vypadávajú.

OBSAH

Editoriál
Potopené duše. Z tvorby slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia (úvodná štúdia) 
Ľudmila Groeblová (1884 – 1968)
Šára Buganová (1906 – 1978) 
Zora Jesenská (1909 – 1972)
Henny Fiebigová (1917 – 2016)
Nora Preusová (1922 – 2006) 
Viola Štepanovičová (1921 – 1973)
Hana Záhorská (1919 – 2011)
Elena Kamenická (1917 – 1953)
Sláva Manicová (1918 – 2014)
Bela Dunajská (1921 – 2008)
Viera Szathmáry-Vlčková (1900 – 1966) 
Viera Markovičová-Záturecká (1910 – 1953)