Premena

 

Cieľ: Podnietiť deti, aby si uvedomili, že roly a správanie, stereotypne pripisované ženám a mužom, sú obmedzujúce a bránia vo vyjadrení a uplatnení individuálnych schopností.
Čas: 45 minút
Veková skupina: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Postup: Dievčatá a chlapcov rozdelíme do 4–členných skupín podľa pohlavia a rozdáme im nasledujúcu inštrukciu — opis situácie:
Predstavte si, že ste sa ráno zobudili a keď ste vošli do kúpeľne, zistili ste, že ste sa zo záhadných dôvodov premenili z dievčaťa na chlapca alebo naopak, z chlapca na dievča. Neviete, ako dlho bude táto premena trvať. Čo urobíte? Ako sa budete správať v rodine, v škole, na tréningu, na diskotéke? Chceli by ste vyskúšať niečo, čo ste nemohli, kým ste boli dievčaťom/chlapcom? Čo vám dovoľuje táto zmena robiť inak ako doteraz? Čo sa vám na vašom terajšom stave páči?

Necháme, aby si skupiny problém prediskutovali. Po 15 minútach ich požiadame, aby svoje nápady prezentovali. Potom o nich diskutujeme v celej triede.

Diskusia: Páčilo sa deťom v „cudzej koži“? Chceli by ostať v tejto zmenenej podobe natrvalo? Prečo by chceli? Prečo by nechceli?