Janko a Marienka

Cieľ: Ukázať deťom, že „typicky ženské“ a „typicky mužské“ správanie nie je dané „od prírody“, nie je dopredu dané, ale je mužom a ženám odmalička vštepované.
Čas: 45 minút
Veková skupina: 2. stupeň ZŠ a SŠ
Postup: Budeme vymýšľať darček (oblečenie, hračky, knihy) pre bábätká a deti. Dievčatá a chlapcov rozdelíme do skupín a jednotlivým skupinám dáme tento námet:
Chystáte sa na návštevu k príbuzným alebo známym, ktorí majú malé dieťa. Je to celkom maličké bábätko a vy ste ho ešte nevideli. Viete len, že je to dievčatko a volá sa Marienka. Čo by ste mu mohli darovať? Oblečenie? Aké? Hračku? Akú? Knižku? Akú?

(Iná skupina bude „vedieť“, že je to chlapček a volá sa Janko. Ďalšia skupina bude „vedieť“, že Marienka alebo Janko chodí do piatej triedy ZŠ.)

Potom skupiny referujú o tom, aké darčeky vymysleli pre „svoje“ dieťa. Môžu ich napísať (nakresliť) na tabuľu.

Diskusia: Urobíme „inventúru“ darčekov a jednotlivé skupiny vysvetlia, prečo sa rozhodli práve pre ten–ktorý darček. Prečo považujeme práve tento darček za vhodný pre Marienku a tamten pre Janka? Kúpili by sme rovnaké darčeky dvojčatám Jankovi a Marienke? „Netradičné“ nápady využijeme ako invenčné narúšanie stereotypov. Ak by sa vyskytli nebezpečné alebo inak neprimerané „darčeky“, môžeme do diskusie vniesť aj otázku zodpovednosti.