Obsah rubriky

Obsah rubriky

Tu nájdete zoznam autoriek, autorov, editoriek a názvov publikácií, o ktorých si môžete prečítať v rubrike Knihy.

Aká práca, taká pláca (Jana Cviková, ed.)

Ako na cudzej svadbe (Hela Volanská)

Ako uplatňovať rodové hľadisko (Barbara Stiegler)

Ako urobiť zo školy bezpečné miesto (Ellen Bass - Kate Kaufman: Láska je láska)

Ako používať rodovo vyvážený jazyk. Možnosti, otázky, príklady (Jana Cviková, zost.)

Analýza významu a možností používania rodovo vyváženého jazyka (Jana Cviková, ed.)

ASPEKTin - jar 2012 natlačený výber z textov www.aspekt.sk

ASPEKTin - jar 2013 natlačený výber z textov www.aspekt.sk

Bezpečný ženský dom (Sylvia Králová, Natália Krokavcová, Dušana Karlovská)

Babeta ide do sveta (Jana Juráňová)

Buchty švabachom (Zuska Kepplová)

Die undankbare Fremde (Nevďačná cudzin/k/a; Irena Brežná)

Dotyky nie sú na rozkaz (Marion Mebes)

Dobroš sa nemusí zastreliť (Jana Juráňová)

Feminizmus do vrecka. O zanietených politikách (bell hooks)

Feminizmy pre začiatočníčky (Jana Cviková - Jana Juráňová, ed.)

Fragmenty (s občasnou túžbou po celostnosti) (Etela Farkašová)

Game over

Gender mainstreaming: Ako efektívne využiť politický potenciál uplatňovania rodového hľadiska?

Gender mainstreaming v praxi : Príručka (Oľga Pietruchová, ed.)

Hana Gregorová - Slovenka pri knihe (Jana Cviková - Jana Juráňová, ed.)

Histórie žien (Jana Cviková - Jana Juráňová - Ľubica Kobová, ed.)

Hruškadóttir (Jana Šramková)

Identity (Marcela Veselková)

Jedinečný vianočný darček

Ježibaby z Novej Baby (Jana Juráňová)

Jé, jé, jé (Kaat Vrancken)

Jsme na rozcestí v otázce role žen v církvi (Joan D. Chittister)

Kalendárka 2009

Kultura genderově vyváženého vyjadřování (Jana Valdrová, Blanka Knotková-Čapková, Pavla Paclíková)

Konať proti násiliu na ženách

Konať proti násiliu na ženách a deťoch

Láska ide cez žalúďok (Inge Hrubaničová)

Láska je láska (Ellen Bass - Kate Kaufman)

Lenosti, buď pozdravena! (Corine Maierová)

Marylin miluje literatúru (Ivica Ruttkayová)

Misky strieborné, nádoby výborná (Jana Juráňová)

Modrofúzove deti (Renata Šerelytė)

Mojich 7 životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou

Monitorovacia správa o plnení Záverečných zistení Výboru pre odstránenie diskriminácie žien v SR (Adriana Mesochoritisová - Jana Zezulová, ed.)

Morituri (Elena Eleková)

Myš v Múzeu komunizmu a iné životy pod psa (Slavenka Drakulić)

Na ceste k rodovej rovnosti: ženy a muži v akademickom prostredí (Mariana Szapuová - Zuzana Kiczková - Jana Zezulová, eds.)

Na ceste k rovnosti (Šarlota Pufflerová, ed.)

Na ceste k "vlastnej izbe" (Etela Farkašová)

Na cestě k vlastní rodině (Irena Smetáčková, ed.)

Na slepačích krídlach (Irena Brežná)

Na slepačích krídlach (e-kniha; Irena Brežná)

Násilie v rodine: SUPER TAJNÉ (Louise Dow - Stephanie Dowrick - Jacky Harding)

Nevďačná cudzinka (Irena Brežná)

Nevybavená záležitosť (Jana Juráňová)

Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek

Orodovnice (Jana Juráňová)

Otcové - dcery, matky - synové (Verena Kast)

Pavlin príbeh (Pavla Cebocli)

Piata žena (Jana Cviková - Jana Juráňová, ed.)

Písané pamäťou - Pokus o emancipáciu slovenských žien z polovice 20. storočia. Spomienky (Mária Tvarožková)

Podoby filozofovania včera a dnes (Erika Lalíková - Mariana Szapuová, eds.)

Polica posledných vydýchnutí (Aglaja Veteranyi)

Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012 (Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová; Jana Cviková, Zuzana Maďarová, ed.)

Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien (Ľubica Kobová - Zuzana Maďarová - Alexandra Ostertágová; Jana Cviková, ed.)

Prečo nie som anjel (Aglaja Veteranyi)

Prečo sa dieťa varí v kaši (Aglaja Veteranyi)

Príručka uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch : Implementácia, monitorovanie a hodnotenie na úrovni operačných programov. Programové obdobie 2007-2013 (Paula Jójárt)

Príručka uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných EÚ : 11 krokov k rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti pri príprave a riadení projektov. Programové obdobie 2007-2013 (Oľga Pietruchová)

Prosazování genderové rovnosti: vybraná témata (Kristýna Ciprová, ed.)

Protest proti globalizaci: Gender a feministická kritika (Marta Kolářová)

Prvá smrť v rodine (Ivana Dobrákovová)

Pusinky nie sú na rozkaz (Marion Mebes)

Rodový pohľad na školstvo (Jana Cviková - Jarmila Filadelfiová)

Ružový a modrý svet (Jana Cviková - Jana Juráňová, ed.)

Sarkofágy a bankomaty: kľúčová slovenská dráma slovenskej generácie (kol. autorov)

Sexualizovaná realita pracovních vztahů: Analýza sexuálního obtěžování v České republice (Alena Křížková - Hana Maříková - Zuzana Uhde, ed. )

Situovaná veda. Podoby a kontexty tvorby poznania (Mariana Szapuová, ed.)

Slovensko volí. Európske a prezidentské voľby 2009 (Grigorij Mesežnikov - Miroslav Kollár - Oľga Gyárfášová, ed.)

Sprievodca rovnosťou príležitostí na trhu práce : Iniciatíva Spoločenstva EQUAL v Slovenskej republike (Fond sociálneho rozvoja)

Strašidelník (Daniel Hevier)

Takmer neviditeľná (Jana Bodnárová)

Terézia Vansová - Slovenka doma i na cestách (Jana Cviková - Jana Juráňová, ed.)

Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity (Judith Butler)

Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity (Judith Butler; 2. vyd.)

Typické dievča? (Marianne Grabrucker)

Učiteľské povolanie (Jarmila Filadelfiová)

Utrpenie starého kocúra. Mor(t)alitka (Jana Juráňová)

Žena nie je tovar (Jana Cviková - Jana Juráňová - Ľubica Kobová, ed.)

Žena zo sekáča (Uršuľa Kovalyk)

Ženy v Bibli, ženy dnes (Terezie Dubinová)

Žila som s Hviezdoslavom (Jana Juráňová)

40 Důvodu, proč nemít děti (Corine Maierová)