Učiteľské povolanie
Aspekty rodovej rovnosti v škole

Učiteľské povolanie

Deviata publikácia radu Aspekty prináša výsledky skúmania niektorých aspektov rodovej rovnosti v škole na základe skupinových rozhovorov s učiteľkami a učiteľmi. Skupinové rozhovory, ktoré sa stali východiskom publikovanej analýzy, naznačili, že na školách pretrváva množstvo rodovo podmienených nerovností.
Prečítajte si celú publikáciu Učiteľské povolanie. Aspekty rodovej rovnosti v škole.