Konať proti násiliu na ženách
Informačný materiál

Publikácia Konať proti násiliu na ženách poskytuje zrozumiteľný a prehľadný súhrn základných informácií o probléme fyzického, psychického a sexualizovaného násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. Vyvracia mýty spojené s „domácim“ násilím, prináša konkrétne rady a odporúčania, ako násilie rozpoznať, kde hľadať pomoc, aké sú občianskoprávne a trestnoprávne aspekty násilia v párových vzťahoch, aké sú jeho dôsledky pre deti. Poskytuje informácie o tom, čo môžu v tejto súvislosti robiť polícia, zdravotníctvo, právnické, psychosociálne a pedagogické profesie.
Praktická forma publikácie umožňuje voľne pracovať s jednotlivými témami. Adresár pomáhajúcich zariadení a inštitúcií ponúka ďalšie informácie, rady aj pomoc.

Násilie v intímnom vzťahu je závažný problém, ktorého korene siahajú k nerovnému rozdeleniu moci medzi mužmi a ženami v spoločnosti. Súkromná sféra sa tradične chápe ako nedotknuteľná a pre „vonkajší“ svet neprístupná oblasť. Chápe sa ako priestor, kde človek zažíva pozitívne osobné vzťahy a emócie, pričom za jeho fungovanie sú u nás tradične zodpovedné ženy. V dôsledku týchto predstáv a očakávaní je také ťažké o násilí v párových vzťahoch hovoriť verejne.

Druhé, aktualizované vydanie tohto informačného materiálu vychádza v rámci Národnej kampane SR Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy a gestorovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.


Materiál vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2008 v rámci Národnej kampane SR Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy.
Druhé, aktualizované vydanie na základe prvého vydania (Pro Familia a ASPEKT 2000) pripravili OZ Pro Familia a ZZŽ ASPEKT.

Publikácia je nepredajná. Na tejto stránke si môžete stiahnuť publikáciu vo formáte .pdf rozdelenú na jednotlivé kapitoly. Publikácia vcelku je k dispozícii na stiahnutie na stránke knižnej edície ASPEKT.

KONAŤ PROTI NÁSILIU NA ŽENÁCH

Predhovor k aktualizovanému vydaniu.pdf (26 kB) Predhovor k aktualizovanému vydaniu
K zámeru tohto informacného materiálu.pdf (24 kB) K zámeru tohto informačného materiálu
01 Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých.pdf (34 kB) 01 Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých
02 Mýty a fakty.pdf (32 kB) 02 Mýty a fakty
03 Rozpoznat násilie, plánovat pomoc.pdf (31 kB) 03 Rozpoznať násilie, plánovať pomoc
04 Co ponúkajú ženské domy a poradne.pdf (37 kB) 04 Čo ponúkajú ženské domy a poradne
05 Co môže robit polícia.pdf (43 kB) 05 Čo môže robiť polícia
06 a Obcianskoprávne aspekty.pdf (44 kB) 06a Občianskoprávne aspekty
06 b Trestnoprávne aspekty.pdf (29 kB) 06b Trestnoprávne aspekty
07 Dôsledky pre deti.pdf (41 kB) 07 Dôsledky pre deti
08 Peniaze a byt.pdf (38 kB) 08 Peniaze a byt
09 Zdravotnícka podpora.pdf (25 kB) 09 Zdravotnícka podpora
10 Ako sa vlastnými silami vyrovnat s násilím.pdf (38 kB) 10 Ako sa vlastnými silami vyrovnať s násilím
11 Informácie pre psychosociálne profesie.pdf (39 kB) 11 Informácie pre psychosociálne profesie
12 Informácie pre políciu.pdf (42 kB) 12 Informácie pre políciu
13 Informácie pre právnické profesie.pdf (39 kB) 13 Informácie pre právnické profesie
14 Informácie pre zdravotnícke profesie.pdf (44 kB) 14 Informácie pre zdravotnícke profesie
15 Informácie pre pedagogické profesie.pdf (40 kB) 15 Informácie pre pedagogické profesie
16 Konat proti mužskému násiliu.pdf (41 kB) 16 Konať proti mužskému násiliu
17 Adresy, telefónne císla, odporúcaná literatúra.pdf (71 kB) 17 Adresy, telefónne čísla, odporúčaná literatúra