Prezidentské voľby 2009 ako viacnásobný test

Prezidentské voľby 2009 ako viacnásobný test

„Slovensko volí. Európske a prezidentské voľby 2009" je názov jednej z najnovších publikácií Inštitútu pre verejné otázky. Témou knihy sú voľby do Európskeho parlamentu a prezidentské voľby v SR v roku 2009. Autorky a autori publikácie skúmajú vplyv týchto volieb na spoločensko-politický vývoj krajiny, na existujúci pomer politických síl, na prevládajúce trendy vo vnútornej politike, na pozíciu Slovenska v Európskej únii a na vzájomné pôsobenie slovenských a európskych politických aktérov. Predmetom analýzy sú sociologické, politologické a mediálno-diskurzívne súvislosti volebných výsledkov.

S láskavým súhlasom autorky a IVO uverejňujeme z tejto publikácie kapitolu "Prezidentské voľby 2009 ako viacnásobný test", v ktorej Zora Bútorová analyzuje sociálno-demografický a politický profil voličiek a voličov Ivety Radičovej a Ivana Gašparoviča. Osobitnú pozornosť venuje rozdielom vo volebnom správaní žien a mužov a konštatuje, že zistené rozdiely vo volebnom správaní žien a mužov svedčia o tom, že sa tu prejavila rodová solidarita.

Zora Bútorová píše: "Prezidentské voľby 2009 boli jedinečné. Po prvý raz v krátkej histórii priamej voľby prezidenta sa do ich druhého kola popri kandidátovi, ktorý bol pred rokom 1989 členom komunistickej strany a prejavoval lojalitu k socialistickému režimu, postavila nekomunistická kandidátka, ktorá sa kriticky vymedzila voči tomuto režimu ešte pred jeho pádom. Voľby boli jedinečné aj svojou rodovou vyváženosťou. V prvom kole si zmerali sily štyria muži a tri ženy.
V médiách sa intenzívne pertraktovala otázka, či je slovenská spoločnosť pripravená akceptovať na poste hlavy štátu ženu. Skeptické hlasy akoby nedoceňovali signály zo sociologických výskumov, ktoré už hovorili jasnou rečou: ľudia na Slovensku kriticky vnímali rodovú nerovnováhu v politike a želali si vyššiu participáciu žien na rozhodovaní. Takýto postoj zastávala výrazná väčšina žien a mierne nadpolovičná väčšina mužov.
Napriek tomu však vstup ženy do súťaže o prezidentské kreslo nesporne znamenal riskantný krok.    
Tieto voľby boli zároveň aj testom postojov verejnosti - tej ženskej i tej mužskej - k participácii žien na vrcholnom politickom rozhodovaní a k niektorým špecifickým aspektom rodovej problematiky."


Celú kapitolu Prezidentské voľby 2009 ako viacnásobný test nájdete v pdf.formáte tu.

OBSAH