Feminizmy pre začiatočníčky
Aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku

 Feminizmy pre začiatočníčky

Aké témy priniesol feminizmus do verejného priestoru na Slovenku a ako sa utváral rodový diskurz počas dvoch desaťročí po páde totality? Rodová rovnosť, sexuálne menšiny, reprodukčné práva, to sú len niektoré z oblastí, ktoré mapuje nová publikácia ASPEKTU s názvom Feminizmy pre začiatočníčky. Aspekty zrodu rodového diskurzu na Slovensku.

Publikácia Feminizmy pre začiatočníčky prináša textovú koláž z fragmentárnych úvah, z rozprávania feministických "začiatočníčok" na Slovensku za okrúhlym stolom, ako aj z dobových dokumentov a ďalších materiálov a odkazov. V poradí jedenásty zborník radu Aspekty vznikol v rámci spolupráce partnerských organizácií z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a Slovenskej republiky so Zastúpením Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave. Spoločnú tému tohtoročného projektu určila otázka, ako sa utváral rodový diskurz počas dvoch desaťročí po páde totality.