Na cestě k vlastní rodině. Kapitoly z rodinné výchovy
Iná učebnica o rodinnej výchove

Učebnica "Na cestě k vlastní rodině. Kapitoly z rodinné výchovy" je reakciou na chýbajúce študijné materiály, ktoré by viedli „k modernímu uvažování o rodičovství". Podobne ako na Slovensku, aj v Českej republike je väčšina učebníc plná nerealistických stereotypov, ktoré predpokladajú, že dievčatá a chlapci sa od prírody vo väčšine oblastí úplne líšia, a preto by sa malo líšiť aj ich miesto v rodine a spoločnosti. Učebnica pre druhý stupeň základných škôl alebo nižší stupeň viacročných gymnázií chce s deťmi uvažovať o výhodách a nevýhodách rôznych rodinných modelov a rozličných životných štýlov, chce podporovať žiačky a žiakov v uvažovaní o rodine, a tým aj o ich vlastných životných rozhodnutiach.

OBSAH

Úvod
1. K čemu potřebujeme rodinu? Irena Smetáčková
2. Rodiny v současnosti Irena Smetáčková
3. Jaká byla rodina v minulých stoletích? Anna Babanová
4. Úlohy žen a mužů v rodině Irena Smetáčková
5. Komunikace v rodině Martin Jára
6. Partnerství a sexualita Jozef Miškolci
7. Jak se rodí rodiče Martin Jára
Literatura a další zdroje

Na ceste k vlastni rodine I.pdf (17 265 kB) Na cestě k vlastní rodině I.
Na ceste k vlastni rodine II.pdf (14 227 kB) Na cestě k vlastní rodině II.
manual.pdf (681 kB) Manuál pre učiteľky a učiteľov