Game over
Komiksová informačná brožúra

Nájdi rozdiely! Hovorí nadpis nad obrázkom dvoch rodín: jedna je zobrazená v priateľskej atmosfére, kým druhej dominuje autoritárske gesto násilníckeho muža. Týmto obrázkom pozývajú mladé autorky komiksovej brožúry svoje rovesníčky a rovesníkov, aby premýšľali o tom, odkiaľ sa berie násilie v našich životoch, čo sa dá proti nemu urobiť a aký je rozdiel medzi životom s násilím a bez neho.

Násilie nie je hra, a každému, kto si myslí, že o nič nejde, je na čase povedať „game over“ - teda, že táto „hra“ sa skončila. Komiks pre mládež o násilí v rodine, škole a rovesníckych vzťahoch, predstavuje Jahodovú, Týpka a ľudí z ich okolia. Prostredníctvom mikropríbehov hovorí o tom, že násilie v našich životoch nie je nevyhnutné a nemalo by byť považované za normálne. Správať sa násilnícky je osobné rozhodnutie, ktoré násilníci môžu aj zmeniť. Komiksová informačná brožúra vyzýva mladých ľudí, aby sa pri stretnutí s násilím vo svojom okolí nebáli vyjadriť svoj nesúhlas. Zároveň poukazuje na rodové stereotypy, ktoré súvisia s násilím v párových a rovesníckych vzťahoch a smeruje k ich odbúravaniu.

Rodové stereotypy sa zásadnou mierou podieľajú na reprodukcii vzorcov násilia v každodennom živote. Chlapci sa ich prostredníctvom učia, že násilie je súčasťou maskulínneho správania, zatiaľ čo ženská rola dievčatám predpisuje, že majú trpieť, odpúšťať a pasívne prijímať svoj „ženský údel“. Rodovo citlivá pedagogika, ktorá pred rodovými stereotypmi uprednostňuje otvorenosť a individualitu každého dievčaťa a chlapca, je preto jedným z dôležitých spôsobov prevencie násilia v párových a rovesníckych vzťahoch.

Komiksová informačná brožúra Game over vyšla ako súčasť Národnej kampane SR Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy. Je prvou pôvodnou publikáciou tohto druhu na Slovensku. Na našej stránke si môžete stiahnuť aj slovenský preklad podobne zameranej austrálskej komiksovej publikácie Násilie v rodine: SUPER TAJNÉ.

GAME OVER

Game over Vnutro.pdf (291 kB) Game over Komiksová brožúra
Game over Obalka.pdf (686 kB) Game over Obálka