Ženská solidarita

Jedným z faktorov, ktorý pomáha žene získať istotu vo svojej materskej role, je vzťah ďalších žien k nej. Ani matkami sa nerodíme, ale sa nimi stávame. Učíme sa to od svojej vlastnej matky, od ďalších žien, aj na svojej vlastnej skúsenosti s dieťaťom, a často aj na vlastných chybách.

Každá matka je spočiatku začiatočníčka, „detská matka“, ako píše Clarissa Pinkola Estésová. Má istú predstavu o tom, ako byť matkou, potrebuje však materskú starostlivosť staršej ženy, ktorá ju podporí a pomôže jej pri starostlivosti o deti. Táto rola okrem vlastnej matky bývala zastúpená staršími ženami kmeňa alebo dediny. Dnes je bežné, že je žena na tehotenstvo, rodenie a starostlivosť o dieťa sama (alebo sú dvaja s partnerom), čo ochudobňuje rodinné vzťahy o rozmer širšej komunity a vzťahov so staršou generáciou.

Vo vývine identity mladej ženy je veľmi dôležité, aby cítila podporu starších a skúsenejších žien. Estésová zdôrazňuje dôležitosť vzťahov medzi ženami, či už sú to pokrvné príbuzné, alebo „spriaznené duše“. Hovorí, že žena môže mať viac matiek okrem tej svojej vlastnej. Sú to ženy, ktoré sú pre ňu príkladom, vzorom, autoritou, ktoré ju môžu niečo naučiť, alebo ju podporia a ochránia.