Materstvo a/alebo kariéra

Dilemou práve pre ženy je otázka: Materstvo, alebo kariéra? Muži túto dilemu riešiť väčšinou nemusia, môžu mať oboje naraz. V dôsledku rodovej deľby práce a stereotypných predstáv, ktoré s ňou súvisia, sa žena ocitá v začarovanom kruhu. Ak sa rozhodne pre cestu starostlivej matky, možno získa morálne ocenenie (no jej práca sa zväčša pokladá za niečo celkom samozrejmé), ale jej sociálny a ekonomický status bude nízky. Ak sa rozhodne pre profesiu, alebo cestu skĺbenia kariéry s rodinou, okolie ju zväčša nepodporí, naopak, kritizuje ju, navyše jej plat sa aj tak nevyrovná platu, ktorý by mal na tej istej pozícii muž.

„Ľúbim svojho syna, chcem preňho to najlepšie, chcem byť s ním, starať sa oňho a chcem to byť ja, kto mu odpovie na každú zvedavú otázku — a pokojne i stokrát za sebou... a kým ma on (a onedlho i jeho sestrička) budú potrebovať, budem tu pre nich a zostanem matkou na plný úväzok. Nenechám sa odradiť spoločnosťou, ktorá matku na materskej odsúva na samý kraj, čo sa týka sociálneho postavenia.“
„Preferujem nezávislosť žien v otázke financií, slobody, postupu v kariére a pod. Žena na materskej dovolenke je v mnohých smeroch závislá od manžela, či už finančne, materiálne alebo od jeho ochoty postrážiť deti. Nič nie je horšie ako matka usilujúca sa plniť svoje materské povinnosti, ale zároveň nešťastná, že jej chýba kolektív, zmena, práca a aj iný ako materský život... Viem, že sú i ženy, ktoré chcú byť doma čo najdlhšie, aj to je v poriadku — stačí, ak to má každá z nich v hlave a s manželom zrovnané. Ale ja nie som ten typ ženy, ktorá preferuje domáci full servis a bude sa po rokoch sebaobetovania pýtať, kde ostal jej život.“
(In: Mama a ja)