Materstvo — mýty a realita

Materstvo a rodičovstvo môže byť pre množstvo žien a mužov zmyslom života, nie je to ale jediná životná cesta. Rozšíreným mýtom je, že materstvo je pre ženu jedinou prirodzenou úlohou v živote. Že nemá predpoklady byť úspešná ešte nejako inak, a hlavne že je pre ňu samozrejmé plne sa „obetovať“ a venovať sa výlučne rodine a deťom. Žena, ktorá sa rozhodne pre inú životnú dráhu, napríklad pre rozvíjanie kariéry bez materstva, sa ocitá pod kritickým okom okolia.

Ako píše Elizabeth Burklerová Amreinová (in: Aspekt 1/1994), pre materstvo je príznačná neustála preťaženosť, a zároveň nevyťaženosť. Preťažené sú osamelé matky, ktoré spoločnosť ponecháva s celou zodpovednosťou za dieťa samy. Preťažené sú ženy, ktoré sa pokúšajú spojiť materstvo s povolaním. Preťažené sú však aj ženy, ktoré sa rozhodli venovať sa len deťom a domácnosti. Opatera a starostlivosť o deti, najmä malé, je veľmi namáhavá a vysiľujúca práca. Keďže otec býva prevažne neprítomný, žena musí byť 24 hodín denne k dispozícii svojmu dieťaťu. Za celý deň nemá ani chvíľku pre seba, a hlavne nemá chvíľu súkromia. Byť 24 hodín k dispozícii je veľmi náročné — každý, kto to zažil, to môže potvrdiť. Z pocitu preťaženosti môžu veľmi ľahko vznikať deštruktívne a agresívne pocity aj voči dieťaťu.

Na druhej strane je však nepretržité súžitie s deťmi aj stálym nevyťažovaním. Na opateru dieťaťa sú potrebné len určité a jednostranné schopnosti, takže mnohé iné schopnosti a zručnosti, napríklad tie, ktoré sú potrebné pre vykonávanie povolania, ostávajú nevyužité. Keď sa určité zručnosti alebo schopnosti dlhšie nevyužívajú, upadajú, a pre ženu je potom ťažké sa vrátiť do zamestnania. Ak žena ostane tri roky doma s dieťaťom, len ťažko nachádza stratenú sebaistotu v pracovnej sfére. Ženy s deťmi sú teda na pracovnom trhu dvojnásobne znevýhodnené: jednak si ťažšie nachádzajú zamestnanie, pretože zamestnávatelia vychádzajú zo vžitej predstavy, že žena s deťmi nemôže podávať také pracovné výkony ako muž, jednak ženy počas rodičovského voľna stratia kontakt s pracoviskom, so svetom platenej práce, prípadne nestíhajú držať krok s dianím vo svojej profesii.