Kedy je reklama sexistická?

Reklama je sexistická, keď:

  • obrázky a texty urážajú ženy a predstavujú ich ponižujúcim spôsobom. K tomu patria aj dvojzmyselné obrazové a slovné hračky;
  • sú ženy porovnávané s tovarom alebo stavané na jeho úroveň. Obrázky i texty vytvárajú dojem, že ženy sa, podobne ako výrobky, dajú kúpiť;
  • zobrazované ženy alebo spôsob ich zobrazenia nemajú s ponúkaným výrobkom žiadnu súvislosť. Ženy (alebo časti ich tiel) sú použité len ako pútač alebo dekorácia;
  • sú ženy, či už na obrázkoch alebo v texte, redukované na určité roly (napr. zvodkyňa, luxusná dáma) alebo vlastnosti (napr. hlúpa, úslužná, pasívna);
  • obrázky alebo texty zobrazujú ženy a mužov (alebo deti) v stereotypných rodových rolách (napr. lekár a sestrička namiesto lekárky a ošetrovateľa);
  • sa podprahovo odovzdáva posolstvo, že ženy sú majetkom či korisťou muža, alebo sa vyvolávajú asociácie s násilím;
  • sa speňažuje ženská sexualita a signalizuje sexuálna dostupnosť žien;
  • sú prostredníctvom obrázkov alebo textov propagované extrémne normy krásy alebo štíhlosti;
  • sú texty napísané výlučne v mužskom rode, hoci sa vzťahujú aj na ženy.
Viac v knihe Žena nie je tovar