Literatúra

Bianchi, G: Sexuálne zdravie ako kultúrny, sociálny a politický jav. In: Bianchi, G. (ed.): Identita, zdravie a nová paradigma. Veda, Bratislava 2001.
Bosá, Monika: Ženy a muži podľa učebníc. Nepublikovaný materiál, 2002.
Katechetická komisia pri KBS: Metodická príručka výchovy k láske a čistote. Bratislava 1999.
Prevendárová, Jitka — Kubíčková, Gabriela: Základy rodinnej a sexuálnej výchovy. SPN, Bratislava 1995.
Prevendárová, Jitka: Výchova k manželstvu a rodičovstvu. SPN, Bratislava 2000.
Rozinajová, Helena: Základy rodinnej výchovy. SPN, Bratislava 1992.
Štúr, Ivan: Ty a ja — citové kontakty mladých. Živena, Bratislava 1995.
Wolf, Naomi: Mýtus krásy. Bratislava, Aspekt 2000.