Literatúra

Benedikt, Michael: Cyberspace: First Steps. In: Bell, David — Kennedy, Barbara M. (ed.): The Cybercultures Reader. Routledge, New York — Londýn 2001.
Branwyn, Gareth: Compu–sex: Erotica for Cybernauts. In: Bell, David — Kennedy, Barbara M. (ed.): The Cybercultures Reader. Routledge, New York — Londýn 2001.
Brzowsky, Sara: Are Girls Being Shortchanged? In: Parade 8. február 1998.
http://www.crpc.rice.edu/CRPC/newsArchive/parade_2_8_98.html
DeBare, Ilana: Women in Computing, 6. časť: Most Girls Tuning Out Video Games. In: Sacramento Bee 1996.
http://www.sacbee.com/static/archive/news/projects/women/wcgames.htm
Fulk, TS: Žraloci v CU–landu. In: Živel, 16/2000.
Furger, Roberta: Does Jane Compute? Preserving Our Daughters’ Place in the Cyber Revolution. Warner Books 1998.
Gibson, William: Neuromancer. Laser, Plzeň 1992.
Haraway, Donna: A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist Feminism in the Late Twentieth Century. In: Haraway, Donna: Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. Routledge, New York 1991. Úryvok v českom preklade in: Barša, Pavel (ed.): Politika rodu a sexuální identity. (Sborník prací Fakulty sociálních studií Brněnské univerzity, Sociální studia 7). Masarykova univerzita, Brno 2002
Jedličková, Petra: Ženy v kyberprostoru. In: Havelková, Hana — Vodrážka, Mirek (ed.): Žena a muž v médiích. Nadace Gender Studies, Praha 1998, s. 45–49.
Juráňová, Jana: Kalendárka 2002. Aspekt, Bratislava 2001.
Old Boys Network: 100 Anti–thesis: Cyberfeminism Is Not... . 1999
http://www.obn.org
Plant, Sadie: Zeros + Ones: Digital Women + The New Technoculture. Doubleday, New York 1997.
Plintovičová, Daša: Informačná spoločnosť a technológie na Slovensku. In: HN Informačné technológie, č. 2, r. 2001, nestránkované.
http://www.manager.sk/clanok.asp?id=1159
Velšic, Marián: Civilizačná gramotnosť — problém budúcnosti. (Výskumná správa.) Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, december 2002.
http://www.ivo.sk/subory/civil_gram.pdf
Vered, Karen Orr: Za hranicami Barbie: utváranie trhu s interaktívnymi elektronickými hrami pre dievčatá. In: Aspekt, 1/2000.
Wakeford, Nina: Networking Women and Grrrls with Information/Communication Technology: Surfing Tales of the World Wide Web. In: Bell, David — Kennedy, Barbara M. (ed.): The Cybercultures Reader. Routledge, New York — Londýn 2001.
Základné výsledky prieskumu SIUS 2000 — Tlačová správa. 6. júl 2000.
http://www.sius.sk/sk/vysledky/tlacsprava.html